Jaunumi
pagarināta pieteikšanās studentu konkursam

Ar mērķi veicināt radošu domāšanu un atbalstīt centīgākos konkurences tiesību studētājus un jaunos juristus, zvērinātu advokātu birojs ZAB PricewaterhouseCoopers Legal (PwC Legal) sadarbībā ar Konkurences padomi (KP) un Rīgas Juridisko augstskolu trešo gadu pēc kārtas izsludina zinātnisko darbu konkursu konkurences tiesībās. Darbus iespējams iesniegt līdz 31. maijam. Konkursa uzvarētājs saņems 1 500 eiro naudas balvu, ko piešķirs PwC Legal, kā arī iespēju praktizēties Konkurences padomē un citas veicināšanas balvas.

Konkursa dalībnieku uzdevums ir sagatavot un iesniegt zinātnisku darbu par konkurences tiesībām, darbā izklāstot argumentētu redzējumu par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. Darbs var tikt sagatavots latviešu vai angļu valodā, kā arī tas var būt sagatavots tieši konkursam vai būt iepriekš publicēts vai sagatavots studiju programmas ietvaros.

Zinātnisko darbu konkursā aicināti piedalīties gan bakalaura, maģistra vai doktora līmeņa tiesību zinātņu studenti, gan praktizējoši juristi, kas dzimuši pēc 1998. gada 1. janvāra.

Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis: “Katru gadu konkursa dalībnieki parāda arvien komplicētākas tēmas un to izklāstus, aptverot plašu tēmu loku – sākot no dominējošo stāvokļu pārkāpumiem, beidzot ar aktuālajiem digitālajiem tirgiem un konkurences aspektu tajos. Ceram, ka arī šajā gadā darbi iezīmēs jaunas vēsmas un tiks apskatītas tēmas ar praktisku pielietojumu, sniedzot būtisku pienesumu konkurences tiesībās. Lai apbalvotu jauno profesionāļu zinātnisko interesi par konkurences tiesībām, Konkurences padome konkursa laureātam nodrošinās prakses vietu, kas sniegs iespēju teorētiskās zināšanas pielietot praksē un pavērs jaunas karjeras iespējas.”

PwC Legal Konkurences un ES tiesību prakses grupas vadītājs Māris Butāns: “Šis gads Latvijā iezīmē pasaules ekonomikas ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbību. Dažādu tautsaimniecības sektoru loma sabiedrības pirktspējā ir atšķirīga, taču joprojām kā galvenais dzinulis inflācijas mazināšanā ir uzņēmumu savstarpējā sāncensība. Industrijas, kurās attīstība ir bijusi lēnāka cīnās par savu klientu noturēšanu, savukārt, kur attīstība ir straujāka, normatīvais regulējums ir iedzinējos. Tas, kā šie uzņēmumi pielāgojas, var veicināt vai mazināt sabiedrības labklājību. Arī šogad no studentiem sagaidām arī jaunradi un radošu pieeju dažādo izaicinājumu risinājumos.”

Rīgas Juridiskās augstskolas direktore Ieva Rācenāja: “Pārsteidza un iepriecināja iepriekšējo gadu konkursa dalībnieku vēlme pētīt, meklēt atbildes uz sarežģītiem jautājumiem, kā arī piedāvāt savus risinājumus praktisko problēmu risināšanā, tāpēc esam pārliecināti, ka arī šī gada konkursa dalībniekiem tas būs tikai pirmais vai nākamais solis ceļā uz akadēmisko izcilību. Aicinām ikvienu studentu apsvērt iespēju piedalīties šajā konkursā.”

Sagatavotie darbi laikā no 2023. gada 24. oktobra līdz 2024. gada 31. maijam jāiesniedz elektroniskā formā, tos nosūtot uz e-pasta adresi: maris.butans@pwc.com.

Visus iesūtītos darbus izvērtēs komisija un līdz 2024. gada 7. jūnijam tiks noteikti pieci finālisti, kuri būs ieguvuši komisijas augstāko novērtējumu. Finālisti tiks aicināti darbus prezentēt komisijai laikā līdz 2024. gada 20. jūnijam. Konkursa uzvarētājs ne tikai saņems naudas balvu, bet arī tiks piedāvāta prakses vieta Konkurences padomē.

Zinātnisko darbu konkursa nolikums 2023/2024

plakāts Studentu konkursam