Jaunumi

Konkurences padome (KP), Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) divu gadu laikā kopīgā semināru ciklā “Par godīgu uzņēmējdarbību” izglītojuši 600 dalībniekus 11 Latvijas pilsētās. Šodien, 26. novembrī, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Rīgā, pulcējas 100 iepirkumu rīkotāji un dalībnieki, lai piedalītos izglītošanas cikla noslēguma seminārā.

Latvijā publisko iepirkumu jomai ir paaugstināts konkurences kropļojumu risks, kur negodprātīgi uzņēmēji aizliegti vienojas jeb karteļu aizsegā maldina pasūtītājus, imitē konkurenci un tādējādi gūst prettiesisku peļņu, pasūtītājam liekot pārmaksāt. Par to liecina arī fakti – KP pēdējo piecu gadu laikā ir atklājusi 21 aizliegtu vienošanos publiskajos iepirkumos, kopumā 103 uzņēmumiem naudas sodos piemērojot 11,9 miljonus eiro. Iepirkumu jomas problemātika novērojama arī no pasūtītāju puses, piemēram, konkursu izsludinot ar konkurenci ierobežojošiem nosacījumiem un nepamatoti liedzot kādai uzņēmēju daļai piedāvāt savus pakalpojumus.

Ņemot vērā iepirkumu nozīmīgumu – pēc iespējas efektīvi ieguldīt publiskos līdzekļus –, KP, KNAB un IUB vienojās kopīgā semināru ciklā, lai dažādu kompetenču griezumā pilnveidotu iepirkumu organizatoru un pretendentu zināšanas. Semināros īpaša uzmanība pievērsta biežākajām problemātikām, gatavojot konkursu nolikumus, piedaloties iepirkumu procedūrās un pēcāk vērtējot pretendentu pieteikumus.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Semināru cikls sevī iemieso ļoti būtiskas vērtības, pēc kurām būtu jātiecas ikvienai valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādei, – tā ir atvērtība un sadarbība. KP, KNAB un IUB, dodoties pie Latvijas reģionu iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem, šo divu gadu laikā ir demonstrējušas gan veiksmīgu savstarpēju sadarbību izglītošanas un izmeklēšanas darbībās, gan atvērtību iepirkumu rīkotājiem un pretendentiem. Ieguvēji no šīs izglītošanas akcijas ir daudz vairāk nekā apmeklētāju skaits – tā ir visa sabiedrība, jo, godprātīgi rīkojot un piedaloties iepirkumos, tiek efektīvi izlietota nodokļu maksātāju nauda.”

“Godīgi, bez karteļiem un korupcijas organizēti iepirkumi ir valsts ekonomiskās un tiesiskās attīstības stūrakmens,” uzsver KNAB vadītājs Jēkabs Straume, akcentējot visu trīs iestāžu veiksmīgo sadarbību.

IUB vadītāja Dace Gaile: “Iepirkumu uzraudzības birojs ir gandarīts par šo divu gadu garumā veiksmīgi realizēto semināru ciklu publisko iepirkumu jomā, veicinot tādu valsts pārvaldes un uzņēmēju sadarbību, kas ir vērsta uz visas sabiedrības interešu aizsardzību valsts un pašvaldību līdzekļu efektīvā izmantošanā. ”

KP, KNAB un IUB semināru cikla “Par godīgu uzņēmējdarbību” ietvaros 2017. un 2018. gadā viesojās 11 Latvijas pilsētās – Bauskā, Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā, Jūrmalā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Kuldīgā, Ventspilī, Valmierā un Rīgā. Iestādes pateicas visiem interesentiem un pasākuma norises vietu pārstāvjiem par tehnisko atbalstu semināra rīkošanā.

Semināra video ieraksts būs pieejams pēc semināra.