Informācija presei Jaunumi

2024. gada 20. jūnijā ar zinātnisko darbu prezentācijām noslēdzās trešais ZAB PricewaterhouseCoopers Legal SIA (PwC Legal), Konkurences padomes (KP) un Rīgas Juridiskās augstskolas (RJA) rīkotais zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās. Par konkursa uzvarētāju tika atzīta Alma Vilma Gūtmane, saņemot galveno balvu - 1500 eiro, savukārt prakses vietu KP ieguva Beāte Kržanoviča.

Konkurss

Zinātnisko darbu konkursam šogad tika iesniegti pieci darbi. Arī šajā gadā, līdzīgi kā pērn, visi darbu autori tika aicināti savus zinātniskos darbus prezentēt vērtēšanas komisijai. Jaunie juristi un uzņēmīgākie konkurences tiesību studenti konkursam bija sagatavojuši zinātniskos darbus par tādām tēmām kā iecietības programmu efektivitāte, karteļa pazīmes iepirkumos, pierādījumu nodrošināšanas un kaitējuma prezumpcijas mijiedarbība zaudējumu prasībās hibrīdlietās, uzņēmuma un tirgus dalībnieka jēdziena tvērumu konkurences tiesībās un konkurences aspektu ES mākslīgā intelekta regulējumā.

Izvērtējot visus konkursam iesniegtos darbus un prezentācijas, konkursa komisija vienprātīgi vienojās pirmo vietu un galveno balvu piešķirt Latvijas Universitātes studentei Almai Vilmai Gūtmanei. Studentes izvēlētā tēma bija par pierādījumu nodrošināšanas un kaitējuma prezumpcijas mijiedarbību zaudējumu prasībās hibrīdlietās. Autore savā darbā analizēja prezumpcijas praktisko nozīmi zaudējumu atlīdzības prasībās un hibrīdlietās, kā arī analizēja iespējamos risinājumus pierādījumu asimetrijai hibrīdlietu zaudējumu atlīdzības prasībās. Konkursa uzvarētājs tika sveikts ar 1500 eiro naudas balvu, ko piešķīra PwC Legal un ceļazīmi uz RJA Vasaras skolu.

PRezentēšana

KP prakses vietu un iespēju ņemt dalību RJA Vasaras skolā ieguva Beāte Kržanoviča, kuras izvēlētā tēma aptvēra uzņēmuma un tirgus dalībnieka jēdziena tvērumu konkurences tiesībās. Pārējie konkursa dalībnieki par dalību konkursā saņēma veicināšanas balvas un arī iespēju piedalīties RJA rīkotajā Vasaras skolā.

RJA docents, tiesību zinātņu doktors Aleksandrs Potaičuks: "Pētniecība ļauj studentiem pacelties virs zināšanu standarta, kas obligāti jāapgūst jebkurā augstskolā; tā kalpo kā sabiedrības attīstības virzītājspēks; kā arī ļauj studentam sagatavoties izvēlētajam profesionālajam ceļam. Šajā ziņā konkurences tiesībām ir īpaša loma sabiedrības attīstībā un tirgus pilnvērtīgā funkcionēšanā.".

Konkursa vērtēšanas komisijas pārstāve, KP Padomes locekle Inese Druviete, uzteica studentu interesi par konkurences jomu un vēlmi veicināt zinātnisku diskursu šajā jomā, jo īpaši sniedzot savu izvērtējumu KP darbam. Savukārt, KP Padomes loceklis Deniss Ščeulovs, vēršot uzmanību uz iesniegto darbu akadēmisko pilnveidi, aicināja studentus pievērsties ne tikai konkurences tiesību aspektiem, bet arī skatīties uz pētītajiem jautājumiem no ekonomikas zinātnes skatu punkta. 

PwC Legal ES un Konkurences tiesību prakses grupas vadītāja Dita Dzērviniece: “Šogad zinātniskajā konkursā iesniegtie darbi demonstrēja studentu spēju ne tikai identificēt un izprast sarežģītos konkurences tiesību aspektus, bet arī piedāvāt praktiskus risinājumus reāliem izaicinājumiem. Bija patiess prieks par studentu augsto sagatavotības līmeni, kā arī vēlos uzteikt spēju iesaistīties aktīvās diskusijās par piedāvāto risinājumu praktisko ieviešanu un nākotnes izaicinājumiem.”

Zinātnisko darbu konkursa mērķis ir studentu un jauno juristu vidū attīstīt izpratni par konkurences tiesībām Latvijā, tādēļ pasākuma organizatori aicināja studentus iesniegt zinātniskos darbus, iekļaujot tajos argumentētu redzējumu par konkurences tiesību piemērošanu, balstot to juridiskos apsvērumos. Konkursa dalībnieku sagatavotās un iesūtītie darbi tika vērtēti no vairākiem aspektiem, tostarp, argumentācijas prasmes, ekonomiskiem apsvērumiem un novitātes.