Jaunumi

Pēc vairāku namu apsaimniekošanas uzņēmumu, kas saskārušies ar negodīgu konkurenci, iesniegumu saņemšanas Konkurences padome (KP) atgādina: negodīgas konkurences gadījumos uzņēmumi savas tiesības var aizstāvēt tiesā.

Pēdējā gada laikā KP vairakkārt saņēmusi iesniegumus no namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas saskārušies ar konkurentu negodprātīgu rīcību. Tā, piemēram, uzņēmumi ziņo, ka konkurenti izplata par tiem nepatiesu informāciju, savā labā izmanto negodprātīgi iegūtu komercinformāciju vai mēģina apgrūtināt darbību tirgū citiem līdzekļiem, piemēram, aicinot iedzīvotājus nenorēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem.

Šādi gadījumi var tikt vērtēti kā negodīga konkurence, kas ir Konkurences likuma 18.panta pārkāpums. Līdz 2008.gada beigām negodīgas konkurences gadījumus vērtēja KP, bet kopš 2009.gada KP nav iespēju iesaistīties šādu uzņēmumu strīdu risināšanā un uzņēmumi, kas saskārušies ar negodīgu konkurenci, savas tiesības var aizstāvēt vispārējās jurisdikcijas tiesā. Savukārt KP atbild par smagāko Konkurences likuma pārkāpumu – aizliegto vienošanos un dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas – aizlieguma ievērošanas uzraudzību, kā arī par uzņēmumu apvienošanās kontroli.

Konkurences likuma izpratnē negodīga konkurence var izpausties, piemēram, kā cita uzņēmuma vai tā preču atdarināšana, maldinot patērētājus, kā cita uzņēmuma vai tā darbinieku apmelošana, kā konkurenta komercinformācijas neatļauta iegūšana vai, piemēram, kā draudi vai uzpirkšana.

Lai iepazītos ar negodīgas konkurences aizlieguma (Konkurences likuma 18.panta) piemērošanas praksi un izvērtētu, kā rīkoties, uzņēmumiem ir iespēja iepazīties ar lēmumiem, ko Konkurences padome pieņēmusi līdz 2009.gadam. Meklēt KP lēmumu datu bāzē