Jaunumi

Šodien, 13. martā, Ministru kabineta komitejas sēdē tiek skatīti sagatavotie grozījumi Konkurences likumā, kas sniegtu Konkurences padomei efektīvas pilnvaras vērsties pret publisku personu – valsts un pašvaldību – radītiem konkurences kropļojumiem.

Konkurences padomes pērn rudenī īstenotajā sabiedriskās domas pētījumā respondenti – uzņēmumi, asociācijas, juridiskie biroji un pašvaldības – norādīja, ka viena no aktuālākajām konkurences tiesību problemātikām Latvijā ir publisku personu radītie konkurences kropļojumi. Šo problemātiku Konkurences padome novēro arī savā ikdienas darbībā – pērn iestāde saņēma gandrīz 50 iesniegumus par publisku personu radītiem konkurences ierobežojumiem. Tas ir divreiz vairāk nekā 2015. gadā.

Publisku personu radītie konkurences kropļojumi var izpausties kā privātā sektora uzņēmumu diskriminācija, nodrošinot sev piederošām kapitālsabiedrībām labvēlīgākus nosacījumus, tādējādi neievērojot godīgas konkurences un labas pārvaldības principus.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Konkurences likums un attiecīgi konkurences tiesību piemērošana būs nepilnīga, kamēr vien netiks nodrošināta iespēja novērst valsts un pašvaldību radītus konkurences ierobežojumus. Lai tiekšanās uz uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspējas stiprināšanu nebūtu vien pausta vārdos, ir nepieciešama aktīva darbība. Šie likuma grozījumi ir tas brīdis un veids, kā to īstenot, tāpēc aicinu lēmumu pieņēmējus grozījumus atbalstīt to virzīšanai valdībā!”