Jaunumi

Šodien, 9. maijā, Ministru kabineta sēdē tika atbalstīta un nodota skatīšanai Saeimā daļa no likumprojekta par grozījumiem Civilprocesa likumā un Konkurences likumā, kas paredz ieviest mehānismu konkurences pārkāpumu dēļ radīto zaudējumu atgūšanai. Tikmēr daļa likumprojekta par efektīvākām pilnvarām vērsties pret valsts un pašvaldību izraisītiem konkurences kropļojumiem tika atlikta skatīšanai Ministru kabinetā pēc nedēļas.

Grozījumi Civilprocesa likumā nepieciešami, lai Latvija pārņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par konkurences pārkāpumos radīto zaudējumu atlīdzību. Šo grozījumu mērķis ir veicināt patērētāju un uzņēmēju iesaisti konkurences tiesību pārkāpēju disciplinēšanā, atvieglojot prasījumu par radīto zaudējumu atlīdzināšanu.

Ņemot vērā direktīvas ieviešanas steidzamību, Ministru kabinets lūdz Saeimu likumprojektu izskatīt steidzamības kārtā.

Vienlaikus Ministru kabinets uz nedēļu atlika jautājumu par grozījumiem Konkurences likumā, kas paredzētu Konkurences padomei pilnvaras ierobežot publisku personu radītus konkurences ierobežojumus.

Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Paužu neizpratni, kas varētu mainīties šīs nedēļas laikā, kamēr kārtējo reizi ir atlikta grozījumu skatīšana daļā par vēršanos pret publisku personu radītiem konkurences kropļojumiem. Vēl jo vairāk tāpēc, ka no sākotnēji piedāvātajiem grozījumiem pēc pārrunām ar Latvijas Lielo pilsētu asociāciju un Latvijas Pašvaldību savienību jaunā redakcija ir kļuvusi tik saudzīga attiecībā pret publiskām personām, ka tur vairs nav ko labot. Neaizmirsīsim, ka tikai spēcīga, nekropļota, uz inovācijām vērsta uzņēmējdarbība spēs nodrošināt Latvijas ekonomikas izrāvienu un sabiedrības labklājību kopumā!”

Uz nedēļu atliktie grozījumi Konkurences likumā uzliek publiskām personām pienākumu savā darbībā nodrošināt godīgu konkurenci un aizliedz diskriminēt tirgus dalībniekus, radot atšķirīgus apstākļus vai citādi kavējot konkurenci.