Jaunumi
Konkurences padomei no 2021.gada janvāra ir mainījušies bankas rekvizīti apvienošanās nodevas iemaksai

SVARĪGA INFORMĀCIJA! 


Informējam, ka no 2021.gada 1.janvāra Konkurences padomei ir mainījušies bankas rekvizīti tirgus dalībnieku apvienošanās ziņojuma izskatīšanas valsts nodevas apmaksai.

Konts apvienošanās ziņojuma izskatīšanas valsts nodevas apmaksai:

Saņēmējs: Valsts kase

Reģistrācijas numurs: 90000050138

Kods: TRELLV22

Konta numurs: LV41TREL1060120939920 (sākot ar 2021. gada 1. janvāri)