Jaunumi

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte (LU BVEF) 2018. gada janvārī noslēgusi sadarbības līgumu ar Konkurences padomi (KP). Sadarbības līgums nodrošinās iespējas studentiem no bakalaura un maģistra studiju programmām iziet praksi KP. Studenti praksei varēs pieteikties sākot no šī gada pavasara semestra.

Prakses laikā  KP studentiem būs iespēja iesaistīties dažādu konkurences tiesību jautājumu pētniecībā, apkopojot un izvērtējot ārvalstu praksi, tautsaimniecības nozaru tirgus uzraudzības veikšanā (informācijas meklēšana, apkopošana, sistematizēšana, izvērtēšana) un dažādu dokumentu sagatavošanā. Lai pieteiktos praksē, studentam  KP jānosūta pieteikuma vēstule uz karjera@kp.gov.lv, norādot - pamatinformāciju par sevi, vēlamo prakses uzdevumu un prakses laiku, kā arī motivācijas vēstule prakses uzsākšanai.

KP loceklis Ivars Kassalis: “KP darbības joma ir specifiska un unikāla Latvijas mērogā, jo, tikai strādājot KP, var iegūt profesionālo darba pieredzi un zināšanas konkurences tiesību jomā, veicot lietu un tirgu uzraudzību izpēti, piemērojot attiecīgas Konkurences likuma normas. Strādājot KP, darbiniekiem ir iespēja iegūt zināšanas par dažādu nozaru attīstību, tirgus dalībniekiem un to rīcības modeļiem tirgū. Tas ir grūts, bet tajā pašā laikā interesants darbs un esmu pārliecināts, ka studentiem šī būs lieliska iespēja ne tikai iepazīties ar konkurences tiesībām, bet arī dažādām tautsaimniecības nozarēm Latvijā.”

Sadarbības ietvaros ir paredzētas arī KP ekspertu vieslekcijas par konkurences tiesību jautājumiem LU BVEF studentiem.

KP ir tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas darbojas Ekonomikas ministrijas pārraudzībā. KP pamatuzdevums ir nodrošināt iespēju uzņēmējiem darboties godīgas konkurences apstākļos, lai patērētājiem būtu pieejamas aizvien labākas, daudzveidīgākas preces un pakalpojumi par konkurētspējīgām cenām.