Jaunumi

9. un 10. martā Lisabonā norisinājās ikgadējā Eiropas Konkurences iestāžu sanāksme, kurā piedalījās 32 konkurenci uzraugošās iestādes. Sanāksmē Konkurences padomi pārstāvēja priekšsēdētājs Juris Gaiķis.

Konkurences iestāžu pārstāvji sanāksmē apsprieda jautājumus, kas saistīti ar konkurenci, pastiprināti vēršot uzmanību konkurences iestāžu lomai digitālo tirgu uzraudzībā, kā arī izaicinājumiem, kurus sniedz digitālās ekonomikas regulēšanas likumdošana. Tāpat analizēja pastāvošo inflācijas problemātiku un konkurences aspektu tajā, konkurences iestādēm daloties aktivitāšu pieredzē, kas vērsta uz inflācijas novēršanu un konkurences iestāžu prioritāšu izvirzīšanu, atbilstoši inflācijas situācijai valstī. Iestāžu vadītāji sanāksmē apsprieda arī konkurences iestāžu iespējas iesaistīties darba tirgus kontrolē, vērtējot konkurenci uzraugošo iestāžu nozīmi tajā un jau uzsāktās darbības, lai novērstu pret konkurenci vērstu rīcību darba tirgū.

Portugāles Konkurences iestādes rīkotajā pasākumā piedalījās Apvienotās Karalistes, Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA), Eiropas Komisijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Īrijas, Islandes, Itālijas, Kipras, Latvijas, Lietuvas, Lihtenšteinas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Rumānijas, Slovēnijas, Spānijas, Somijas, Šveices, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas konkurences iestāžu vadītāji.