Jaunumi

22.maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu neierosināt pārkāpumu lietu pret Moller Baltic Import, jo, laužot līgumu ar SIA „Auto Īle un Herbst”, Moller Baltic Import ir aizsargājusi Volkswagen automobiļu ražotāja ES normatīvajos aktos paredzētās tiesības liegt tirgot savus auto nepilnvarotiem tālākpārdevējiem.

Volkswagen jaunu automašīnu tirdzniecība visā ES vienotajā tirgū notiek selektīvās izplatīšanas tīkla ietvaros – ražotājs apņemas pārdot Volkswagen automašīnas tikai pēc noteiktiem kritērijiem izvēlētiem izplatītājiem, savukārt izplatītāji no savas puses apņemas tālāk nepārdot šīs automašīnas nepilnvarotiem izplatītājiem.

Līgumu ar SIA „Auto Īle un Herbst” Moller Baltic Import lauza pēc tam, kad konstatēja, ka SIA „Auto Īle un Herbst” nebija izpildījusi savu līgumā noteikto pienākumu un vairākkārt pārdevusi automašīnas nepilnvarotiem tālākpārdevējiem. Par konstatētajiem līguma pārkāpumiem SIA „Auto Īle un Herbst” tika savlaicīgi brīdināta, un saņēma objektīvi pamatotu līguma uzteikumu. Attiecīgi pēc uzņēmumu faktiskās rīcības analīzes KP secināja, ka nedz līguma laušanas veids, nedz būtība nesatur konkurences tiesību pārkāpumus.

Tiesības auto ražotājiem veidot selektīvas izplatīšanas tīklu un attiecīgi ierobežot izplatītāju iespējas tirgot automašīnas nepilnvarotiem tālākpārdevējiem paredz īpaša ES regula, kas bez izmaiņām būs spēkā vēl vismaz līdz 2013.gada 31.maijam.

Padziļināti izvērtējot situāciju, KP arī neguva apstiprinājumu SIA „Auto Īle un Herbst” paustajām bažām, ka, audita ietvaros iegūstot informāciju no izplatītāja, Moller Baltic Import pārkāpusi Konkurences likumā noteikto vienošanās aizliegumu. Tomēr, lai noskaidrotu, vai, iegūstot konkurējoša uzņēmuma komercinformāciju, Moller Baltic Import nav pārkāpusi negodīgas konkurences aizliegumu, SIA „Auto Īle un Herbst” var vērsties tiesā, kuras kompetencē ir šādu jautājumu izskatīšana.

Moller grupa šobrīd vienlaikus ir vienīgais Volkswagen un Audi markas automašīnu importētājs un izplatītājs Latvijā, tomēr, izpildot Volkswagen noteiktos kvalitātes atbilstības standartus, kas ir vienoti visā ES, par oficiālo izplatītāju var kļūt jebkurš uzņēmums.

SIA „Auto Īle un Herbst” kopš tā dibināšanas ir bijis Volkswagen jaunu vieglo automašīnu oficiālais izplatītājs Latvijā.