Jaunumi

31.oktobrī Rīgā viesosies ANO Tirdzniecības un attīstības konferences „Konkurences un patērētāju tiesību programmas” vadītājs Hasans Kakaija (Hassan Qaqaya). Augstais eksperts uzrunās konferences „Konkurence un vienošanās: kas jāzina uzņēmumam” dalībniekus un stāstīs par pasaules uzņēmumu pieredzi, sargājot savu uzņēmējdarbību no konkurences tiesību pārkāpumiem.

Konferenci „Konkurence un vienošanās: kas jāzina uzņēmumam” organizē Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar Konkurences padomi, lai sniegtu uzņēmējiem praktisku atbalstu un zināšanas, konkurējot un arī sadarbojoties atbilstoši konkurences tiesībām. Konference notiks šā gada 31.oktobrī LDDK telpās Rīgā, Baznīcas ielā 25, no plkst. 12.30 – 17.30.

LDDK ģenerāldirektore Līga Menģelsone: „Godprātīga konkurence ir viens no priekšnoteikumiem veselīgas uzņēmējdarbības vides eksistencei, un īpaši būtisks šis uzņēmējdarbības aspekts kļūst, Latvijas uzņēmumiem arvien vairāk izejot starptautiskajā arēnā, kā arī – saskaroties ar tādiem procesiem kā, piemēram, jaunas valūtas ieviešana. LDDK sniedz atbalstu uzņēmējiem, gan pārorientējoties uz eiro valūtu ikdienas norēķinos, gan risinot dažādus citus problēmjautājumus, tādēļ ceru, ka vērtīgu ieskatu Latvijas uzņēmējiem sniegs arī starptautiskais konkurences eksperts un pētnieks.”

Starptautiskais konkurences eksperts Hasans Kakaija ANO Tirdzniecības un attīstības konferencē (UNCTAD) darbojas kopš 1981.gada un savas karjeras laikā ir sniedzis atbalstu daudzu valstu konkurences un patērētāju tiesību regulējuma izstrādē un ieviešanā, uzraugošo iestāžu izveidē un darbinieku apmācībā. Pēdējo 30 gadu laikā H.Kakaija ir strādājis 45 pasaules valstīs. Viņš ir daudzu pētījumu un rakstu par konkurences politiku autors.

Konferences ietvaros konkurences lomu nācijas labklājībā skaidros Stokholmas Ekonomikas augstskolas Rīgā rektors Anderss Pālzovs (Anders Paalzow).

Līdzās abiem atzītajiem ekspertiem konferencē pieredzē un zināšanās dalīsies Konkurences padomes eksperti, vadošie konkurences tiesību juristi un ekonomisti, kā arī Latvijas uzņēmumu un to asociāciju pārstāvji.

Konferences mērķauditorija ir uzņēmumu vadītāji, juristi, iepirkumu un tirdzniecības speciālisti, kā arī citi interesenti, kuri savā darbībā saskaras ar konkurējošu uzņēmumu sadarbības, datu aizsardzības un konkurences tiesību vadības jautājumiem.

Dalība konferencē ir bez maksas un tai iespējams pieteikties LDDK interneta vietnē vai arī http://ej.uz/konkurence. Atbalstu konferences organizēšanā un WiFi tās norises laikā nodrošina SIA„Lattelecom”.