Jaunumi

Konkurences padomes (KP) padomniece konkurences politikas jomā Dita Dzērviniece 14. - 15. novembrī seminārā “ES Konkurences tiesību nozīme un ietekme uz nacionālo tiesību sistēmu” stiprinās Latvijas tiesnešu zināšanas par starptautisko un nacionālo tiesisko regulējumu, kas attiecas uz zaudējumu atlīdzināšanas problemātiskajiem aspektiem.

“Seminārā tiek pārrunāta ne tikai tiesību teorija, bet apspriesti arī praktiski jautājumi par tiesību normu piemērošanu un interpretāciju, kas noteikti veicinās vienotu izpratni konkurences tiesību jomā. Tiesnešiem un to palīgiem tā ir lieliska iespēja ieskatīties arī Eiropas Komisijas un Konkurences padomes prakses aizkulisēs,” pasākuma ieguvumus akcentē D. Dzērviniece.

KP pārstāve seminārā uzstāsies ar lekcijām par pierādījumu izprasīšanu civilprocesā un konkurences iestāžu lēmumu spēku, kā arī kaitējuma apmēra noteikšanu un pārmaksas pārnešanu.

Divu dienu seminārā konkurences tiesību eksperti no Latvijas, Spānijas, Itālijas un Eiropas Komisijas papildinās tiesnešu zināšanas par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu, kā arī par nacionālajiem tiesību aktiem, kuros transponēta Direktīva par zaudējumu atlīdzināšanu gadījumos, kad konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi. Tāpat seminārā plānota praktiskā apmācība par tiešsaistes datu bāzu meklēšanas rīku izmantošanu un nodarbība, kuras laikā tiks diskutēts par atsevišķu normu saturu un piemērojamību.

Šis seminārs ir daļa no liela mēroga projekta, kas tiek organizēts Eiropas Komisijas vārdā un  nodrošina tiesnešiem mācības par ES konkurences tiesībām. Projektu veido 12 mācību programmas, kas norisinās divus gadus 12 dažādās dalībvalstīs.