Jaunumi

Latvijas Konkurences padome atkārtoti iekļauta prestižajā Global Competition Review (GCR) Rating Enforcement pasaules vadošo konkurences iestāžu reitingā. Novērtējot iestādes pērnā gada darbību konkurences pārkāpumu atklāšanā, konkurences kultūras veicināšanā un darba efektivitātes uzlabošanā, iestāde saņēmusi augsto trīs zvaigžņu vērtējumu.

2016. gada GCR Rating Enforcement Latvijas pārskatā norādīts, ka Latvijas Konkurences padome, ņemot vērā tās ierobežotos finanšu līdzekļus un personālu, ir teicami veikusi uzticētos uzdevumus konkurences politikas ieviešanā. Iestāde raksturota kā viena no efektīvākajām (“head and shoulders above”) valsts pārvaldes institūcijām, un īpaši uzsvērta iestādes darbinieku profesionalitāte, elastība jautājumu risināšanā, atsaucība un operatīva sadarbība.

Skaidrīte Ābrama, Konkurences padomes priekšsēdētāja, norāda, ka “ir patiess gandarījums, ka atkārtoti esam iekļauti pasaules vadošo konkurences iestāžu lokā. Tā ir atzinība ne tikai iestādes darbiniekiem, kas ar savu profesionalitāti un entuziasmu ir veicinājuši konkurences kultūras attīstību Latvijā, bet arī signāls starptautiskajiem investoriem par to, ka Latvijā tiek nodrošināti vienlīdzīgas konkurences apstākļi tautsaimniecībā. Turklāt tā ir spēcīga motivācija arī turpmāk meklēt jaunus veidus, kā strādāt vēl efektīvāk”. 

Prestižo pasaules konkurences iestāžu reitingu ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 16. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.

Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs.