Latvijas Konkurences padome (KP) jau septīto gadu pēc kārtas saglabājusi augsto trīs zvaigžņu novērtējumu starptautiskajā Global Competition Review (GCR) reitingā, ierindojoties starp pasaules 36 vadošajām konkurences iestādēm. Tajā pašā pozīcijā ierindojās Beļģijas, Lietuvas, Norvēģijas, Nīderlandes un citu valstu konkurences iestādes. Pašlaik pasaulē konkurences uzraudzības iestādes kopumā ir vairāk nekā 140 valstīs, bet no tām tikai 36 iekļuvušas GCR reitingā.

2021. gada GCR reitingā iekļauto pasaules vadošo konkurences iestāžu pārskatā uzsvērts, ka KP ir vismazākā no visām vērtētajām konkurences iestādēm, kas ietekmē darba apjomu, ko iestāde var uzņemties un veikt, taču aptaujātie ārējie konkurences tiesību eksperti atzīst: “Ir uzslavējama aģentūras kopējā veiktspēja, jo īpaši attiecībā uz to, cik ātri tā veic izmeklēšanu”.

Pārskatā īpaša uzmanība pievērsta pārskata periodā uzsāktajām divām izmeklēšanām par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kā arī pieņemtajam pārkāpuma lēmumam dzelzceļa kravu pārvadājumu tirgū, kur KP piemēroja VAS “Latvijas dzelzceļš” kapitālsabiedrībai SIA “LDZ CARGO” par konkurences kropļojumu naudas sodu 5 694 174 eiro.

Reitingā īpaši izceltas arī iestādes jaunās pilnvaras vērsties pret publisku personu – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību – radītiem konkurences neitralitātes pārkāpumiem, kā arī iestādes īstenotās preventīvās aktivitātes ar mērķi izglītot publiskas personas. Vienlaikus reitingā īpaši akcentēta iestādes veiksmīgā pārstāvība tiesās, kur pārskata periodā trīs no pārsūdzības procesiem tika izbeigti, visos izbeigtajos procesos atstājot spēkā KP lēmumus.

Pārskatā atzinīgi novērtēts arī iestādes palielinātais budžets, kas 2020. gada beigās tika palielināts par vairāk nekā 800 000 eiro. Sagaidāms, ka iestādes finansējums palielināsies katru gadu līdz 2023. gadam. Šim papildu finansējumam būs liela nozīme papildu darba vietu radīšanā KP, darbinieku atalgojuma stiprināšanā, lai turpmāk efektīvi varētu nodrošinātu konkurences neitralitātes un jaunā Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma uzraudzību, kā arī stiprināt iestādes IT izmeklēšanas kapacitāti.

Prestižais pasaules konkurences iestāžu reitings ir galvenais un vienīgais pašu konkurences iestāžu konkurētspējas un efektivitātes vērtētājs. To ik gadu publicē GCR, kas ir vadošais konkurences politikas un tiesību izdevums pasaulē. Šis ir jau 21. kvalitātes reitings, kur iestādes tiek vērtētas divu līdz piecu zvaigžņu sistēmā. Vērtējumā ņemti vērā tādi rādītāji kā iestādes lielums, budžets, personāls, atalgojuma līmenis, izmeklēto lietu skaits, sarežģītība un ilgums, piemēroto sodu apmērs, uzņēmumu apvienošanās uzraudzības jautājumi, konkurences kultūras veicināšanas pasākumu īpatsvars iestādes darbā, iestādes rīcībspēja u.c.