Jaunumi

Pēc Augstākās tiesas sprieduma, kas apstiprināja Konkurences padomes (KP) pieņemto lēmumu, AS „Latvijas Gāze” par konkurences tiesību normu pārkāpšanu un nodarīto kaitējumu uzņēmuma klientiem valsts budžetā ir iemaksājusi tai piemēroto naudas sodu 2,2 miljonu eiro apmērā.

2013. gadā KP pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka AS „Latvijas Gāze” ir ļaunprātīgi izmantojusi savu monopolstāvokli, atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu jauniem lietotājiem, pirms tie nav nomaksājuši iepriekšējo lietotāju parādus. Lietas izpētes laikā KP saņēma patērētāju un uzņēmumu iesniegumus par vairāk nekā 500 šādiem gadījumiem, kad AS „Latvijas Gāze” atteikusi slēgt līgumu ar jauniem klientiem.

Š.g. 14. septembrī Augstākā tiesa noraidīja AS „Latvijas Gāze” kasācijas sūdzību, tādējādi apstiprinot KP lēmumu. Tā kā tiesas spriedums nav pārsūdzams, iestādes pieņemtais lēmums ir stājies spēkā.

KP aicina pārkāpumā cietušos dabasgāzes lietotājus – gan mājsaimniecības, gan uzņēmumus – vērsties pie AS „Latvijas Gāze”, lūdzot atmaksāt nepamatoti veikto svešo parādu apmaksu. Ja uzņēmums atsaka atlīdzināt zaudējumus, cietušie lietotāji var vērsties ar prasību tiesā.

Par konkurences tiesību pārkāpumiem valsts budžetā šogad ir iemaksāti naudas sodi kopumā 4 438 125,15 eiro apmērā. Tos KP ir piemērojusi 2016. un iepriekšējos gados.

KP piemēroto naudas sodu primārais mērķis ir prevencija – pārtraukt uzņēmumu īstenotās pretlikumīgās darbības un atturēt citus uzņēmumus no iesaistīšanās līdzīgu pārkāpumu īstenošanā. Tāpat KP uzliktie sodi ir veids, kā pārkāpēji vismaz daļēji valstij un sabiedrībai kopumā var atlīdzināt zaudējumus, kas radušies to negodprātīgās rīcības dēļ.