Jaunumi

Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama šodien, 27. novembrī, ievēlēta Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejas Birojā, tādējādi kļūstot par pirmo Austrumeiropas pārstāvi, kurai būs iespēja piedalīties OECD konkurences politikas programmas un darba kārtības veidošanā.

KP priekšsēdētājas ievēlēšana OECD Konkurences komitejas Birojā ir kā apliecinājums Latvijas konkurenci uzraugošās iestādes pasaules līmeņa pieredzei un zināšanām, jo no 36 OECD dalībvalstīm birojā ir pārstāvētas 12. Līdzās ilggadējiem komitejas locekļiem no Eiropas Savienības, Beļģijas, Francijas, Vācijas, Japānas, Jaunzēlandes, Spānijas, Norvēģijas un Meksikas, šodien tajā ievēlēti Latvijas, Šveices un Korejas pārstāvji, tādējādi kļūstot par komitejas 2019. gada oficiālo sastāvu.

Latvija pārstāv Austrumeiropas jurisdikciju, kas īsā laikā ir pārveidojusi savu ekonomiku un ieviesusi konkurences politiku, kas savukārt ir augstu novērtēta starptautiskā līmenī. S. Ābramas ievēlēšana Birojā sniedz iespēju Latvijai kļūt par jauno un aktīvo konkurences politikas veidotāju „balsi” starptautiskajā arēnā, mudinot problēmu risināšanā izmantot inovatīvus risinājumus un īpašu uzmanību pievērst stratēģiskajai plānošanai, efektīvai iestāžu darbībai un starptautisko attiecību uzturēšanai un paplašināšanai.