Jaunumi

Lai apzinātu uzņēmēju informētību un viedokļus par konkurences politiku un tās īstenošanu, Konkurences padome no šī gada oktobra plāno veikt uzņēmumu, asociāciju un advokātu biroju aptauju. Pētījumā iegūtie rezultāti tiks izmantoti, lai pilnveidotu Konkurences padomes darbību un savstarpējo sadarbību ar tirgus dalībniekiem un sabiedrību.

Aptauju Konkurences padomes uzdevumā veiks pētījumu aģentūra ResearchCube, un tā norisināsies laikā līdz gada beigām.

Augsta konkurences kultūra ir iespējama vien tad, ja uzņēmēji pārzina savas tiesības un pienākumus un izprot to būtību; aptaujas rezultāti palīdzēs Konkurences padomei precīzāk veidot dialogu ar uzņēmējiem un plānot iestādes darbības uzlabošanu.

Uzņēmumi, kas nav saņēmuši uzaicinājumu piedalīties aptaujā, bet tomēr vēlas paust savu viedokli, tiek aicināti vērsties Konkurences padomē, lai saņemtu aptaujas anketu.

Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā un uzņēmumu identitāte netiks atklāta.