Jaunumi

Konkurences padome (KP) banku klientu mobilitātes tirgus uzraudzībā konstatējusi, ka vairums Latvijas patērētāju bankas nomaiņu uzskata par dārgu, sarežģītu un laikietilpīgu procedūru un tāpēc nemeklē cenas un kvalitātes ziņā pievilcīgākus piedāvājumus. Savukārt zemā patērētāju mobilitāte neveicina banku savstarpējo konkurenci cīņā par jauniem klientiem.  

KP uzraudzības laikā veiktajā iedzīvotāju aptaujā vairāk nekā puse – 52 % – no 500 respondentiem atzina, ka uztur kontus vairākās bankās un nevēlas veikt nepieciešamās darbības, lai pilnībā pārslēgtos starp bankām. Tikai 26 % respondentu pēdējo piecu gadu laikā ir mainījuši banku, kurā izmanto ikdienas pakalpojumus. Vienlaikus arī uzraudzībā pētīto banku klientu skaita izmaiņu dinamika pa gadiem neliecina par būtisku patērētāju aktivitāti bankas pakalpojumu sniedzēja maiņā.

Respondenti norādīja, ka, apsverot bankas maiņu, tie par būtiskākajiem šķēršļiem uzskata kredītu esamību, pārslēgšanās izmaksas, banku piedāvātos īpašos piedāvājumus, filiāļu un bankomātu fizisko pieejamību, kā arī laiku, lai sagatavotu nepieciešamos dokumentus. KP guva apstiprinājumu, ka pakalpojumu sniedzēja maiņu aktīvāk veic klienti, kuriem nav ilgtermiņa saistību ar banku. Analizējot banku kredītu standartlīgumus, KP nekonstatēja tiešus klientu mobilitāti kavējošus noteikumus.

Aptaujātie klienti atzina, ka noslēgto ilgtermiņa kredītlīgumu gadījumā pārslēgšanos uz citu banku var kavēt noteikumi par likmēm un papildu pakalpojumiem, par kuriem tiek panākta vienošanās individuāli ar klientiem, piemēram, par uzkrājumiem 3. pensiju līmenī. KP pārliecinājās, ka pakalpojumu komplektu iegāde, īpaši ilgtermiņa saistību gadījumā, var apgrūtināt ātru un vieglu klientu pāreju uz citu banku. Turklāt komplekti starp bankām atšķiras, un tie var būt individualizēti, kā rezultātā patērētājiem var nebūt pilnīgas izpratnes par patiesajām katra pakalpojuma izmaksām.

Ieguvumu aprēķināšanu bankas nomaiņas gadījumā apgrūtina arī informācijas trūkums par izmaksām saistībā ar citiem pakalpojumiem. Veicot aprēķinus, KP secināja, ka, klientam bez kredītsaistībām pārslēdzoties uz izmaksu ziņā lētāku banku, maksa par minimālajiem pakalpojumiem – norēķinu kontu, internetbanku, debetkarti un pārskaitījumiem eiro valūtā – gadā samazinātos par līdz pat 38,5 %. KP ieskatā, bankām būtu jānodrošina klientiem iespēja noskaidrot gan kopējo maksājumu apmēru par izmantotajiem pakalpojumiem, gan arī detalizētu informāciju par konkrētiem pakalpojumiem, piemēram, nodrošinot aprēķināšanas iespēju internetbankā vai sniedzot šādu informāciju pēc klienta pieprasījuma.

Eiropas Savienībā, t.sk. Latvijā, kopš 2009. gada pastāv vienotie principi, kas atvieglo klientu maksājumu attiecību pārcelšanas procedūru. Tajā pašā laikā KP konstatēja, ka bankas nepopularizē klientu iespēju atvieglotā kārtībā mainīt pakalpojumu sniedzēju. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ klienti uzskata, ka bankas nomaiņa ir sarežģīts process, un tāpēc izvēlas šādu darbību neveikt. Lai veicinātu patērētāju mobilitāti un konkurenci starp bankām, KP aicina Finanšu nozares asociāciju un bankas izglītot sabiedrību un popularizēt atviegloto kontu maiņas procedūru, kā arī ieguvumus no tās.

Starp mobilitāti kavējošiem faktoriem klienti min laiku, ko nepieciešams patērēt bankas maiņas gadījumā. KP novēro, ka aizvien vairāk rodas dažādas iespējas, kā klientu droši identificēt arī attālināti, tomēr pastāvošie noteikumi ierobežo šādu iespēju izmantošanu. Lai to mainītu un attiecīgi mazinātu nepieciešamos resursus bankas maiņas gadījumā, KP ierosina Finanšu un kapitāla tirgus komisijai aktualizēt normatīvos aktus. Tāpat būtu nepieciešams paplašināt arī kontu nomaiņas iespējas klientiem, kuriem ir kredītsaistības, t.sk. jaunajai bankai uzņemoties aktīvāku lomu klienta pārejas nosacījumu skaņošanā ar līdzšinējo kredītiestādi.

Tāpat, KP ieskatā, mobilitāti veicinātu iespēja klientiem bankas nomaiņas gadījumā saglabāt savu esošo konta numuru, līdzīgi kā tas ir ar mobilo sakaru operatoru maiņu. Šāda kārtība mazinātu neērtības un ietaupītu laiku, kas nepieciešams, aktualizējot informāciju par bankas konta maiņu, piemēram, darba devējam.

KP norāda, ka patērētāju mobilitāte ir nozīmīgs konkurences elements, kas var ietekmēt gan kredītiestāžu piedāvāto pakalpojumu klāstu, gan cenas, un aicina patērētājus būt prasīgākiem un aktīvākiem, izvēloties sev piemērotāko bankas pakalpojumu sniedzēju.

KP banku klientu mobilitātes tirgus uzraudzību uzsāka 2017. gadā, un tās mērķis bija noskaidrot banku klientiem būtiskākos mobilitāti ietekmējošos faktorus, un izvērtēt to ietekmi uz klientu vēlmi mainīt bankas pakalpojumu sniedzēju. KP pateicas visiem aptaujas respondentiem par sniegtajām atbildēm.