Jaunumi

Šodien, 20. oktobrī, Konkurences padomē viesojās Oksfordas universitātes konkurences tiesību profesors, Oksfordas universitātes konkurences tiesību politikas centra direktors Ariels Ezraki (Ariel Ezrachi). Profesors savā akadēmiskajā darbībā galvenokārt pievērsies digitālajai ekonomikai, e-komercijai, kā arī citiem konkurences tiesību aspektiem.

Vizītes laikā prof. A. Ezraki tikās ar Konkurences padomes pārstāvjiem, lai pārrunātu aktuālos konkurences tiesību izaicinājumus, tajā skaitā aizvien pieaugošo mijiedarbību starp digitālajiem tirgiem un konkurences tiesībām, kā arī tiešsaistei raksturīgajiem konkurences ierobežojumiem. Piemēram, kropļojumu riski, kas var rasties dažādu tiešsaistes algoritmu, t.sk. cenu noteikšanas, dēļ, uzņēmumiem paļaujoties uz mehānisku datu analīzi un tādējādi palielinot iespējamību netieši saskaņot savu rīcību ar konkurentiem.

Vienlaikus vizītes laikā iestādes pārstāvji ar profesoru risināja jautājumu, vai tradicionālās konkurences tiesības spēj tikt galā ar graujošo (disruptive) tehnoloģiju radītajiem izaicinājumiem, kā arī nepieciešamību konkurenci uzraugošajām iestādēm izmantot aktuālajai tirgus situācijai atbilstošas tehnoloģijas, kas ļauj identificēt un novērst konkurences kropļojumus tiešsaistē. Šādu instrumentu izmantošana ir īpaši būtiska, lai novērstu kaitējumu patērētājiem un nodrošināt brīvas konkurences iespējas uzņēmējiem.