Jaunumi

19. un 20. septembrī Konkurences padomē (KP) viesojas astoņi Moldovas Republikas konkurenci uzraugošās iestādes delegāti. Vizītes laikā KP eksperti ārvalstu delegātus iepazīstinās ar Latvijas konkurences tiesībām un to piemērošanu praksē, biežāk sastopamajām aizliegtu vienošanos pazīmēm publisko iepirkumu jomā, kā arī par cilvēktiesību jautājumiem elektronisko pierādījumu iegūšanā un apstrādē.

Pieredzes un informācijas apmaiņa starp valstu konkurences iestādēm ir būtiska. Šāda sadarbība ļauj pilnveidot ne tikai nacionālās konkurences tiesības, bet arī konkurences jomu starptautiskā līmenī, tādējādi nodrošinot tirgus dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas darboties brīvas un godīgas konkurences apstākļos.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama norāda, “esam gandarīti, ka Moldovas kolēģi vēlās pārņemt mūsu pieredzi tieši karteļu apkarošanā. Ceram, ka mūsu aktīvā pieeja publisko iepirkumu rīkotāju apmācībā un aizliegtu vienošanos atklāšanā ļaus pilnveidot Moldovas konkurences iestādes darba metodes un tādējādi labāk aizsargāt ne vien Moldovas uzņēmēju un patērētāju intereses, bet arī nodrošināt tiesisku darbības vidi ārvalstu, tai skaitā arī Latvijas uzņēmējiem.”

Jau ziņots, ka no 2010. līdz 2012. gadam KP kopā Austrijas konkurences iestādi Eiropas Komisijas programmas “Twinning” ietvaros izstrādāja projektu konkurences politikas ieviešanai un valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšanai. Projekta laikā sasniegtie rezultāti Eiropas Savienības pārstāvjiem Moldovā ļāvuši to atzīt par vienu no veiksmīgākajiem valstī realizētajiem starptautiskās sadarbības piemēriem un uzsvērt projekta rezultātu plašo pozitīvo ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību.