Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir vērsusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) uzmanību uz iespējamiem konkurences ierobežojumiem, kas izriet no Latvijā spēkā esošā izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku un piederumu apsaimniekošanas regulējuma.

KP norāda, ka Ministru kabineta noteikumi par atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa nomaksas var radīt šķēršļus vienlīdzīgai konkurencei izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku un piederumu apsaimniekošanā, jo bez objektīva pamatojuma ļauj diskriminēt daļu no šo pakalpojumu sniedzējiem.

Noteikumu ietekmi uz konkurenci KP izvērtēja pēc Ministru kabineta rezolūcijas, ar ko VARAM bija uzdots izvērtēt normatīvā regulējama atbilstību konkurences tiesībām un, ja nepieciešams, piedāvāt attiecīgus grozījumus.

KP atzinums


Veicinot labās prakses pieejamību un darbības caurskatāmību, Konkurences padome turpmāk piedāvās iespēju iepazīties ar būtiskākajiem viedokļiem, atzinumiem un skaidrojumiem, publicējot tos iestādes interneta vietnē.

Dokumenti, kas gatavoti atsevišķiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm vai pašvaldībām, var palīdzēt arī citiem interesentiem labāk izprast konkurences principu piemērošanu gan uzņēmējdarbībā, gan valsts pārvaldē.