Jaunumi

2012.gada 30.jūlijā Konkurences padomes priekšsēdētāja S.Ābrama tikās ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas pārstāvjiem. Tikšanās laikā tika pārrunāti lauksaimniecības kooperatīviem būtiskie normatīvā regulējuma jautājumi un tirgus attīstības tendences, kā arī panākta vienošanās par turpmāku sadarbību nozares problēmjautājumu risināšanā.

Konkurences padome arī līdz šim ir atbalstījusi kooperatīvu kustību Latvijā un uzsver, ka lauksaimnieku sadarbība ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgai nozares izaugsmei un Latvijas eksportspējas stiprināšanai, kas ir īpaši svarīgi pašlaik ražošanas un realizācijas tirgu globalizācijas kontekstā.

Tāpēc, lai palīdzētu lauksaimniecības kooperatīviem savu sadarbību veidot saskaņā ar Konkurences likumu un nepārkāpjot atļautās sadarbības robežas, turpinās darbs pie konkurences regulējuma lauksaimniecības pakalpojumu sabiedrībām pilnveidošanas un skaidrošanas.