starptautiskā sadarbība

Šonedēļ, no 10.-14.jūnijam, Konkurences padomes (KP) pārstāvji aktīvi piedalījās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences nedēļas pasākumos. Tajā skaitā KP prezentēja OECD Konkurences komitejas dalībniekiem iestādes paveikto 2023. gadā un 2024. gada prioritātes, tāpat KP prezentēja Latvijas pieredzi reglamentēto profesiju uzraudzībā. Vienlaikus KP Padomes loceklis K. Piģēns piedalījās OECD Konkurences komitejas Biroja darba sanāksmēs.

Konkurences nedēļā ar OECD ekspertiem un citu valstu konkurences iestāžu pārstāvjiem tika diskutēts par vairāku jaunu starpvalstu projektu iespējamu īstenošanu, piemēram, veicot tirgu izpētes, kā arī par KP kapacitātes stiprināšanas un sabiedrības informēšanas pasākumiem.

Pasākuma laikā tika arī stiprināts dialogs ar Lietuvas konkurences iestādes pārstāvjiem, apspriežot reģionāla rakstura aktualitātes.

Vienlaikus arī KP tikās gan ar Norvēģijas vēstnieku OECD un UNESCO H.E. Mr. Halvor Hvideberg, gan ar Latvijas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku OECD un UNESCO Induli Ābeli un Latvijas pārstāvniecības OECD darbiniekiem, lai apspriestu aktualitātes sadarbībā ar OECD konkurences tiesību jomā.


Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (angliski - Organisation for Economic Co-operation and Development) ir 1961.gadā dibināta starpvaldību organizācija, kas apvieno 38 attīstītākās pasaules valstis. Tās galvenā mītne atrodas Francijā, Parīzē. 2016. gada 1. jūlijā Latvija kļuva par OECD 35. dalībvalsti.

OECD ir unikāls forums un globāli atzīts ekspertīzes centrs, kas dalībvalstīm dod iespēju efektīvi risināt tām interesējošos jautājumus dažādās nozarēs. Organizācijas misija ir veidot un popularizēt reformas, kas uzlabo iedzīvotāju dzīves līmeni un sociālekonomiskos apstākļus, kā arī ekonomikas konkurētspēju. Lai šo mērķi sasniegtu, OECD kopā ar valstu valdībām, politikas veidotājiem izstrādā starptautiskas vadlīnijas un standartus ar mērķi veicināt ilgtspējīgu attīstību, un rast atbildes uz aktuāliem globāliem izaicinājumiem. OECD darbs tiek veidots tematiskajās komitejās, t.sk. konkurences tiesībām veltītajā Konkurences komitejā.