Jaunumi

Konkurences padome (KP) aizvadītajos divos gados izvērtēja 32 uzņēmumu apvienošanās un sešas paziņotas sadarbības vienošanās kopumā 24 nozarēs, tā ietekmējot konkurences attīstību 3,8 miljardu eiro lielā tautsaimniecības segmentā. Tā KP ir secinājusi, veicot apkopojumu par situāciju tirgos, kuros 2014. un 2015. gadā izvērtēja uzņēmumu paziņotās vienošanās un apvienošanās.

Visos gadījumos pēc apvienošanās un vienošanās ziņojumu izvērtēšanas KP nekonstatēja iespējamu kaitējumu konkurencei un tādējādi pieņēma atļaujošus lēmumus. Kā ievērojamākie 2014. un 2015. gadā ietekmētākie tirgi gan pēc iesaistīto uzņēmumu skaita, gan finansiālās ietekmes ziņā un kopējo gadījumu skaita ir degvielas mazumtirdzniecība un piena pārstrādes un siera ražošanas tirgus.

Uzņēmumu apvienošanās pārsvarā bijušas saistītas ar konkurētspējas stiprināšanu un efektivitātes kāpināšanu, savukārt paziņotās vienošanās – ar papildpakalpojumu sniegšanas kvalitātes kāpināšanu un klientu lojalitātes attīstības sekmēšanu.

Izvērtējot pēdējo divu gadu tendences un tirgus struktūru, KP paredz, ka arī turpmāk sagaidāma konsolidācija degvielas tirgū, starp ražošanas uzņēmumiem, kā arī mazumtirdzniecībā.