Jaunumi

Lai efektīvāk izmantotu abu iestāžu resursus, Konkurences padome (KP) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) vienojušies par aktīvu sadarbību, veicot kopīgas pārbaudes pārkāpumu identificēšanai un pierādījumu iegūšanai, kā arī organizējot kopīgus informatīvus pasākumus.

Publiskie iepirkumi ir joma, kurā līdz šim bieži ir atklāti korupcijas gadījumi no iepirkumu rīkotāju puses, kā arī aizliegtas karteļa vienošanās starp iepirkumu pretendentiem. KP un KNAB pieredze liecina, ka nereti šie pārkāpumi ir savstarpēji saistīti un iepirkumu rīkotāji ar savām darbībām veicina vai vismaz neaizkavē pretendentu vienošanās.

Lai efektīvi izmantotu abu iestāžu resursus, KNAB un KP vienojušās par ciešāku sadarbību, gan veicot prevencijas pasākumus, gan izmeklējot pārkāpumus, kas saistīti ar publisko iepirkumu organizētāju un pretendentu darbībām. Paredzēts, ka KNAB un KP amatpersonas, izmantojot savas speciālās zināšanas un darba iemaņas noteiktā jomā, sniegs savstarpēju atbalstu, veicot kopīgas pārbaudes pārkāpumu identificēšanai un pierādījumu iegūšanai. Tāpat paredzēts organizēt kopīgus informatīvus pasākumus valsts un pašvaldību iepirkumu rīkotājiem.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: „Līdz šim KNAB un KP ir aktīvi sadarbojušās, apmainoties ar pierādījumiem un informāciju par iespējamiem pārkāpumiem, kas atklāti vienas iestādes izmeklēšanas ietvaros, bet attiecas uz otras iestādes kompetences sfēru. Šobrīd esam gatavi spert nākamo soli un šo sadarbību pilnveidot, optimizējot abu iestāžu resursus sistēmiskai korupcijas un karteļu pārkāpumu novēršanai un apkarošanai.”

Publiskajiem iepirkumiem raksturīgs augsts korupcijas risks, tāpēc ir būtiski nodrošināt, lai iepirkumu organizētāji izprastu aizliegumu būtību un spētu veidot godīgus un objektīvus iepirkumus.

Savukārt darbā ar pretendentu piedāvājumiem tieši iepirkumu rīkotāji var visātrāk pamanīt pazīmes, kas liecina par iespējamu aizliegtu karteļa vienošanos starp uzņēmumiem, un informēt par to KP, tā neļaujot pretlikumīgi paaugstināt iepirkuma izmaksas.