Jaunumi Seminārs

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) izglītos Satiksmes ministrijas resora iepirkumu rīkotājus seminārā “Publiskie iepirkumi: Ko ņemt vērā to rīkotājiem?”. Organizatorisko atbalstu šim semināram nodrošina CSDD. Seminārs notiks 17. maijā no plkst. 10.00 līdz 13.00 Rīgas Motormuzejā, S. Eizenšteina ielā 8, Rīgā.

KP sadarbībā ar IUB seminārā skaidros grozījumus Publisko iepirkumu likumā, kas nosaka, ka  pasūtītājiem no šī gada 1. janvāra izsludinātajos iepirkumos jāpiemēro jaunie pretendentu izslēgšanas noteikumi. Tie cita starpā satur izmaiņas attiecībā uz pretendentu izslēgšanu iespējamo konkurences tiesību pārkāpumu dēļ.

Iepriekš Publisko iepirkumu likums paredzēja pretendentu izslēgšanu no iepirkumiem uz vienu gadu pēc tam, kad KP lēmums, ar kuru konstatēts kartelis, ir kļuvis galīgs un neapstrīdams. Jaunie grozījumi likumā nosaka, ka uzņēmumiem par iesaisti kartelī liegums piedalīties iepirkumos līdzšinējā gada vietā tiks noteikts uz trim gadiem.

Tāpat likums paredz arī jaunu izslēgšanas kritēriju, pēc kura pasūtītāji var liegt uzņēmuma dalību iepirkumā. Proti, pasūtītāji var pretendentus izslēgt no iepirkuma ne tikai gadījumos, kad ir stājies spēkā KP pieņemtais lēmums par aizliegtu vienošanos, bet arī gadījumos, kad pats pasūtītājs konkrētā iepirkumā konstatē norādes, kas liecina par pretendentu aizliegtu vienošanos, un vienlaikus par šo gadījumu ir konsultējies ar KP, saņemot iestādes viedokli par iespējamo aizliegto vienošanos. Apstiprinoties pasūtītāja aizdomām par pretendentu iespējamu iesaisti aizliegtā vienošanās, pasūtītājs varēs pieņemt lēmumu par pretendenta izslēgšanu no dalības konkrētajā iepirkumā.

Sākot ar 1. janvāri, pasūtītājiem ir pienākums prasīt KP atzinuma sniegšanu par aizdomīgiem pretendentu piedāvājumiem likumā paredzētajā termiņā, t.i., 10 darba dienu laikā.

Semināra darba kārtība:

10.00 – 11.15

Jaunie izslēgšanas noteikumi Publisko iepirkumu likumā, tajā skaitā pretendentu izslēgšana par konkurences tiesību pārkāpumiem.

 

Monta Drebeiniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore

11.15 – 12.30

Karteļa pazīmes iepirkumā. Konkurences padomes sniegtais atzinums par aizdomīgiem pretendentu pieteikumiem.

 

Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore

12.30 – 13.00

Jautājumi un atbildes.

Seminārs_17.05._Sm