Informācija presei Jaunumi
Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvju diskusija

Piektdien, 4. decembrī, Konkurences padome sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju aizvadīja diskusiju “Saskares punkts: konkurence”, kas veltīta publisko iepirkumu tēmai. Diskusiju centrālais temats – pasūtītāju atbildība godīgas konkurences vides veicināšanā. Tāpat pasākumā tika apbalvoti akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei 2020” laureāti.

Diskusijā Konkurences padomes un Iepirkumu uzraudzības biroja pārstāvji meklēja kopsaucēju abu uzraugošo iestāžu kompetencēm publisko iepirkumu nozarē, meklēja saskares punktus un kopīgi diskutēja par publisko iepirkumu organizētāju atbildību.

 Šogad šis temats ir īpaši aktuāls Konkurences padomei, jo no 1. janvāra spēkā ir stājušies grozījumi Konkurences likumā, kas sniedz Konkurences padomei efektīvākus rīkus, lai cīnītos ar vienu no būtiskākajām konkurences vides problēmām Latvijā – valsts, pašvaldību un to kapitālsabiedrību radītajiem konkurences kropļojumiem. Grozījumi paredz, ka publiskām personām ir jāievēro konkurences neitralitātes princips, piemēram, tās nedrīkst radīt savām kapitālsabiedrībām kādas priekšrocības, kas nav pieejamas privātajiem tirgus dalībniekiem, vai ir aizliegta tāda publisko personu darbība, kuras rezultātā tirgus dalībnieki ir spiesti pamest konkrēto tirgu vai ir apgrūtināta to darbība tirgū.


Diskusijas "Saskares punkts: konkurence" dalībnieki:

  • Konkurences padomes priekšsēdētājs Juris Gaiķis
  • Konkurences padomes loceklis Jānis Račko
  • Konkurences padomes Izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička
  • Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš
  • Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktora Monta Oga
  • Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina

🔈 Diskusijas moderators - Haralds Burkovskis

Diskusija "Saskares punkts:konkurence"

Akcijas “Nejēdzīgākais šķērslis konkurencei 2020” laureāti:

Balva - konkurences aizstāvis 2020
  • Konkurences aizstāvis 2020 - Mākslinieciskais viesu nams "Ārpus laika"

Akcentējis pašvaldību rīcību, kuras rezultātā var tikt ierobežota konkurence. Sniegtā informācija bija par pašvaldību rīcību, rīkojot darbinieku saliedēšanos vairāk nekā 200 km attālā novadā. Būtiski, ka tikai pastāvot objektīvas pamatojumam šāds ģeogrāfiskais ierobežojums vērtējams kā pamatots. Tāpat būtiski, ka informācija par iepirkumu ir pieejama konkrētā teritorijā konkurējošiem viesu namiem, piemēram, tos aptaujājot, nevis tikai publicējot informāciju pasūtītāja mājaslapā. Tāpat iespējamiem pretendentiem ir būtiski zināt pasūtītāja plānoto iepirkuma budžetu, lai sagatavotu pasūtītāja vēlmēm atbilstošu piedāvājumu. Tādējādi konkursā var piedalīties plašāks loks pretendentu, nevis, piemēram, tikai viens iepriekš izvēlēts viesu nams, kam ir pieejama informācija par sludinājumu mājaslapā.

  • Konkurences aizstāvis 2020 - Biedrība "Latvijas Būvju informācijas modelēšanas biedrība"

Akcentējis pasūtītāja prasību pretendentiem izmantot Būvju informācijas modelēšanu (BIM), kas ir integrēts būvju projektēšanas, būvniecības un apsaimniekošanas procesu, tehnoloģiju un noteikumu kopums, kas ļauj visām iesaistītajām pusēm kopīgi projektēt, būvēt un apsaimniekot būvi digitālā vidē. Taču pasūtītājs iepirkuma dokumentācijā nepietiekami skaidri definē būves informācijas modelēšanas prasības, kā rezultātā pretendentu cenu piedāvājumi atšķīrās līdz pat sešām reizēm. Tādējādi neskaidras prasības neveicina vienlīdzīgu konkurenci konkrētajā iepirkumā, jo piedāvājumi ir savstarpēji grūti salīdzināmi.

  • Konkurences aizstāvis 2020 - SIA "ZEMGUS LB"

Pievērsis uzmanību tehniskajās specifikācijās iekļautajām neprecīzajām prasībām, kas apgrūtina pretendentus sagatavot atbilstošus piedāvājumus. Sūdzība saņemta drukas pakalpojumu jomā, kur ir samērā liela konkurence un daudz pakalpojumu sniedzēju. Nezinot kopējo pieprasīto drukas tirāžu, jaunam pretendentam ir neiespējami novērtēt izmaksas 1 gb. drukas materiāla izgatavošanai un precīzi saplānot iepirkumā iesniedzamo cenu. Tādējādi, iespējams, priekšrocība tiek radīta  esošajam sadarbības partnerim, kas zina līdzšinējās tirāžas apjomu.