Jaunumi

18.jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par naudas soda un tiesisko pienākumu piemērošanu „VIASAT AS" (Igaunija) un SIA „TV3 Latvia" par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu TV3 kanāla izplatīšanas tirgū Latvijas teritorijā. „VIASAT AS" piemērots naudas sods Ls 47 400, bet SIA „TV3 Latvia" – 40 000 Ls apmērā.

TV3 kanālu vairumtirdzniecības līmenī (citiem maksas televīzijas operatoriem) ir tiesīga izplatīt gan SIA „TV3 Latvia", gan „VIASAT AS", kas ir savstarpēji saistītas komercsabiedrības un kopīgi īsteno stratēģiju attiecībā uz TV3 kanāla izplatīšanu.

Abu komercsabiedrību pārkāpums izpaudies kā kanāla TV3 sasaistīšana ar citiem VIASAT piedāvātajiem kanāliem. SIA „TV3 Latvia" kopīgi ar „VIASAT AS" TV3 kanāla retranslēšanas licences saviem sadarbības partneriem piedāvāja iegādāties tikai komplektā ar kanāliem 3+, TV6 un VIASAT Sport Baltic. Savukārt „VIASAT AS" TV3 kanāla retranslēšanas licenci vienam no saviem sadarbības partneriem – SIA „Lattelecom" – piedāvāja iegādāties tikai VIASAT Gold pakas ietvaros, liedzot no VIASAT Gold pakā ietvertajiem kanāliem veidot savas programmu pakas.

TV3 par unikālu un līdz ar to ar citu kanālu neaizstājamu padara gan translēšanas valoda (tas ir viens no diviem nespecializētu tēmu komerctelevīzijas kanāliem latviešu valodā) un saturs (te īpaši minami „VIASAT AS" ekskluzīvie līgumi par vairāku Latvijā populāru sporta veidu čempionātu pārraidi), gan nacionālā apraide, kas, savukārt, ir būtiski skatītājiem – maksas televīziju operatoru klientiem.

„VIASAT AS" un SIA „TV3 Latvia" kā vienīgie TV3 kanāla retranslēšanas licenču izplatītāji atrodas dominējošā stāvoklī TV3 kanāla izplatīšanas tirgū Latvijas teritorijā, tādējādi uz šīm komercsabiedrībām attiecās dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums, kas nozīmē arī aizliegumu sasaistīt dažādus pakalpojumus, šajā gadījumā – padarīt TV3 kanāla retranslēšanas licences iegādi atkarīgu no tā, vai klienti iegādāsies arī citu kanālu vai kanālu paku licences.

Lai nodrošinātu konstatēto pārkāpumu izbeigšanu, kā arī novērstu šo pārkāpumu turpmāku atkārtošanos, KP uzlikusi „VIASAT AS" un SIA „TV3 Latvia" tiesiskos pienākumus, uzdodot nodrošināt iespēju iegūt licences tiesības TV3 kanāla retranslācijai maksas televīzijas operatoru elektronisko sakaru tīklos, nesasaistot TV3 kanālu ar citiem specializētu tēmu un/vai nespecializētu tēmu kanāliem, un par iespēju iegūt licences tiesības uz TV3 kanāla retranslāciju atsaistītā veidā informēt savus sadarbības partnerus.

Lietu pret „VIASAT AS" un SIA „TV3 Latvia" KP ierosināja pēc SIA „Lattelecom" iesnieguma. SIA „Lattelecom" darbojas kā maksas televīzijas operators un klientiem piedāvā digitālās televīzijas pakalpojumus.

KP lēmums