Jaunumi

22.jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu piemērot sodu 1500 Ls apmērā Ventspils pašvaldības ūdensapgādes uzņēmumam SIA „Ūdeka”, kas, ļaunprātīgi izmantojot savu dominējošo stāvokli, ierobežoja citu uzņēmumu iespējas sniegt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus.

Sākotnēji paredzēto naudas sodu samazināt ļāva fakts, ka SIA „Ūdeka” pārkāpumu pārtrauca un atjaunoja vienlīdzīgas konkurences iespējas citiem uzņēmumiem.

Lietas ietvaros KP konstatēja, ka Ventspils pašvaldības ūdensapgādes uzņēmums, 2011.gada 1.janvārī uzsākot sniegt ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas un plombēšanas pakalpojumus, sāka aktīvi ierobežot konkurējošo uzņēmumu iespējas darboties šajā tirgū.

Tā PSIA „Ūdeka” noteica, ka, lai gan skaitītājus var uzstādīt citi uzņēmumi, skaitītāju plombas noņemt un uzlikt var tikai pati PSIA „Ūdeka”. Papildu apgrūtinājums konkurentu klientiem tika radīts, nosakot, ka plombas nomaiņa jāpiesaka pašiem patērētājiem un to nevar darīt uzņēmums, kas maina skaitītāju. Atsevišķās dienās PSIA „Ūdeka” bez objektīva pamatojuma konkurentu klientiem plombēšanu atteica, bet saviem klientiem nodrošināja. Tādējādi pašvaldības uzņēmuma rīcības rezultātā tā konkurentu sniegtie pakalpojumi tika mākslīgi padarīti klientiem mazāk pievilcīgi, kā arī dārgāki, radot risku tirgū pilnībā likvidēt konkurenci.

Tiesības būt vienīgajam uzņēmumam, kas Ventspilī uzliek ūdens skaitītāju plombas, PSIA „Ūdeka” paredz 1999.gadā izdoti Ventspils pilsētas domes noteikumi (uz plombu noņemšanu tie neattiecas), tomēr līdz pat pagājušam gadam, kad uzņēmums pats iesaistījās ūdens skaitītāju uzstādīšanas tirgū, tiesības plombēt skaitītājus tika deleģētas citiem tirgus dalībniekiem.

Attiecīgi savā lēmumā KP norāda, ka vairāk nekā 10 gadu garumā tirgus ir bijis spējīgs nodrošināt konkrētā pakalpojuma sniegšanu un minētie Ventspils pilsētas domes noteikumi ir uzskatāmi par lēmumu, kas pieņemts, pārkāpjot pašvaldības kompetenci, iejaucoties privāttiesiskās attiecībās un deformējot konkurenci ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas tirgū.

Lēmumā KP arī skaidro, ka PSIA „Ūdeka” pamatojums vienpersoniski pārņemt plombēšanas darbus, lai novērstu kvalitātes problēmas (PSIA „Ūdeka” konstatēju, ka gada laikā 19 no 6631 dzīvokļiem jeb 0,3% gadījumu konkurenti plombēšanu nav veikuši tehniski pareizi), nav pietiekams un neatsver konkurences ierobežojumu izraisīto kaitējumu.

2010.gadā Ventspilī ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņu un uzstādīšanu veica SIA „Divions”, SIA „UK Projekti” un SIA „Ādere V”. 2011.gada 1.janvārī šo pakalpojumu sāka piedāvāt arī PSIA „Ūdeka”, bet 2011.gada beigās konkrēto pakalpojumu sniedza vairs tikai divi uzņēmumi – SIA „Divions” un PSIA „Ūdeka”.