Jaunumi

10.decembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par karteļa vienošanos sodīt SIA “Optika un Diagnostika” un SIA “Arbor Medical Korporācija”, kas bija iesniegušas saskaņotus piedāvājumus sešos dažādu ārstniecības iestāžu medicīnas aprīkojuma iepirkumos. Uzņēmumiem piemērots naudas sods attiecīgi 6440 un 59 670 eiro apmērā.

Abu uzņēmumu komercinformācija bija brīvi pieejama un izmantojama vienam darbiniekam, tādējādi reāla konkurence starp uzņēmumiem nenotika un tie iesniedza saskaņotus piedāvājumus šādos iepirkumos:

‒      mākslīgās plaušu ventilācijas iekārta VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca”;

‒      medicīniskās ierīces un aprīkojums SIA “Rīgas Dzemdību nams”;

‒      mutes, sejas un žokļu ķirurģijas ierīces SIA “RSU Stomatoloģijas institūts”;

‒      pacientu monitori SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”;

‒      veterinārmedicīnas iekārtas un aprīkojums Latvijas Lauksaimniecības universitātei;

‒      premium klases ultrasonogrāfs SIA “Salaspils veselības centrs”.

SIA “Arbor Medical Korporācija” darbojas gan kā vairumtirgotāja, gan pati piedalās publiskos iepirkumos, savukārt SIA “Optika un Diagnostika” (šobrīd SIA “Life and Nature”) no tās iegādājās medicīniskās iekārtas, ko piedāvāja iepirkumos.

Lietas izpēti KP ierosināja pēc pamatotām aizdomām par saskaņotiem pretendentu piedāvājumiem Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas iepirkumā.

Par saskaņotām darbībām pārējos piecos iepirkumos izmeklētājiem iecietības programmas ietvaros informāciju sniedza SIA “Arbor Medical Korporācija”. Uzņēmums izmantoja iecietības programmu jau pēc lietas ierosināšanas, atzīstot savu atbildību pārkāpumā un sniedzot KP būtisku papildu informāciju. Attiecīgi SIA “Arbor Medical Korporācija” aprēķinātais naudas sods tika samazināts par 50%.

Jau pēc tam iecietības programmai pieteicās arī SIA “Optika un Diagnostika”, atzīstot atbildību pārkāpumā un sniedzot papildu informāciju par pārkāpuma īstenošanu. Uzņēmumam naudas sods tika samazināts par 20%.

Tāpat abi uzņēmumi kā iecietības programmas dalībnieki netiks uz gadu izslēgti no dalības publiskajos iepirkumos.