Jaunumi

8. jūlijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par aizliegtu vienošanos sodīt SIA “CO Sistēmas”, SIA “SAN B” un SIA “Talsu spriegums”. Uzņēmumi bija saskaņojuši savus pieteikumus piecos Talsu un Kuldīgas novadu pašvaldību ūdenssaimniecības attīstības projektu iepirkumos par kopējo summu, kas pārsniedz četrus miljonus eiro. KP uzņēmumiem piemēroja naudas sodu kopumā 163 002 eiro apmērā.

KP izmeklēšanu uzsāka, veicot iepirkumu dokumentu analīzi Talsu novada pašvaldības būvdarbu iepirkumos. Lietas izpētes laikā KP atklāja aizliegtas vienošanās pazīmes starp iepirkumu pretendentiem Talsu novada pašvaldības iepirkumos 2011. gadā un 2013. gadā un Kuldīgas novada pašvaldības iepirkumos 2013. gadā.

Pārkāpuma rezultātā konkurence tika kropļota ūdenssaimniecības būvprojektu izstrādes iepirkumos piecos ciemos – Spārē, Strazdē, Ēdolē, Tiņģerē un Snēpelē. Četros no šiem iepirkumiem uzvarēja viens no aizliegtās vienošanās dalībniekiem.

“Viens no izplatītākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem Latvijā ir tieši aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos. Patiesa konkurence un ieguvumi, ko sniedz uzņēmumu sāncensība, nevar tikt nodrošināti, ja starp pretendentiem notiek informācijas apmaiņa par plānoto dalību iepirkumā un piedāvājumu cenām. Šādas konkurenci imitējošas darbības ir uzskatāmas par karteļa vienošanos, kas ir īpaši smags konkurences tiesību pārkāpums,” norāda KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama.

Ņemot vērā konstatētos faktus un pārkāpuma smagumu, kā arī to, ka visi iepriekš minētie uzņēmumi atzinuši savu dalību aizliegtas vienošanās pārkāpumā un izteikuši gatavību slēgt izlīgumu ar KP, SIA “CO Sistēmas” tika piemērots naudas sods EUR 39 288,12 apmērā, SIA “SAN B” piemērots naudas sods EUR 43 485,69 apmērā, bet SIA “Talsu spriegums” – EUR 80 228,47 apmērā.