Jaunumi

30.novembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „RIMI Latvia" ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā, uzspiežot AS „Valmieras piens" ekonomiski nepamatotus maksājumus (atlaides) par preču atrašanos Supernetto zīmola veikalos. SIA „RIMI Latvia" piemērots naudas sods Ls 62 275 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums izbeigt pārkāpumu.

Tā kā tika konstatēts, ka SIA „RIMI Latvia" atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē Latvijas teritorijā un tai piemīt tirgus vara attiecībā pret AS „Valmieras piens", šādu netaisnīgu un nepamatotu atlaižu piemērošana ir aizliegta ar Konkurences likumu.

Atlaides, ko SIA „RIMI Latvia" saņēma, iegādājoties AS „Valmieras piens" produkciju, tika piemērotas par preču atrašanos Supernetto veikalos un nebija saistītas ar tajos iztirgotās produkcijas apjomu vai kā citādi ekonomiski attaisnojamas. Tādējādi tās bija uzskatāmas par nepamatotu maksājumu par preču atrašanos Supernetto veikalos.

Par AS „Valmieras piens" atkarību liecināja vairāki būtiski faktori. Tā, piemēram, SIA „RIMI Latvia" tiek realizēta ievērojama daļa AS „Valmieras piens" produkcijas, tomēr no šīs sadarbības peļņu guva tikai mazumtirgotājs, bet AS „Valmieras piens" cieta zaudējumus, ko pēc tam kompensēja sadarbībā ar mazākiem tirgotājiem. Tāpat piegādātājs nesaņēma objektīvai finanšu plānošanai nepieciešamo informācijas par savas produkcijas realizāciju.

KP uzsver, ka nav pieļaujama mazumtirgotāja zemo cenu veikalu stratēģijas īstenošana uz ražotāju rēķina, kā tas ir noticis šajā gadījumā, kad AS „Valmieras piens" sedzis mazumtirgotāja izdevumus. Lai arī mazumtirgotājs no ražotāja saņēma atlaidi produktiem, kas paredzēti Supernetto veikaliem, tā pilnībā neatspoguļojās produkta gala cenā patērētājiem – atšķirība starp viena un tā paša produkta cenu zemo cenu veikalā un parastajā (RIMI) veikalā vairāk nekā pusē gadījumu bija mazāka nekā saņemtā atlaide. Tas, savukārt, nozīmē, ka tirgotājs zemo cenu ir panācis tikai uz ražotāja rēķina, nevis izmantojot savus iekšējos resursus un veidojot veikalu, kas darbojas ar zemām izmaksām.

Lietas izpēte tika uzsākta pēc KP veiktās tirgus uzraudzības ietvaros iegūtās informācijas.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite

Šis ir pirmais konstatētais dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgas izmantošanas gadījums kopš īpaši ražotāju/piegādātāju un lielo mazumtirgotāju attiecību regulēšanai paredzētās normas ieviešanas Konkurences likumā. Līdz šim norma darbojusies preventīvi - tirgus uzraudzībās KP pārliecinājās, ka pēc normas stāšanās spēkā no lielveikalu un piegādātāju līgumiem izslēgti likumā par netaisnīgiem atzītie nosacījumi.

 

Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā būtiski atšķiras no klasiskā dominējošā stāvokļa tieši tirgus varas apjoma ziņā. Uzņēmumam kas atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, piemīt spēja uzspiest netaisnīgus darījuma nosacījumus vai maksājumus piegādātājiem, taču atšķirībā no klasiskā dominējošā stāvokļa nepiemīt spēja rīkoties pilnīgi neatkarīgi no patērētājiem vai konkurentiem. Attiecīgi atrašanās dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā uzņēmumam uzliek īpašu atbildību, veidojot attiecības ar piegādātājiem.