Jaunumi

13.janvārī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu, ar kuru konstatēja, ka SIA „MAXIMA Latvija" ļaunprātīgi izmantojusi savu dominējošo stāvokli mazumtirdzniecībā, norēķinoties par SIA „Siguldas Maiznieks" produkciju pārmērīgi garos termiņos un aizturētos līdzekļus izmantojot savas uzņēmējdarbības attīstībai. SIA „MAXIMA Latvija" piemērots naudas sods Ls 45 000 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums izbeigt pārkāpumu.

Mazumtirgotājs, ilgstoši nenorēķinoties ar ražotāju, var izmantot savām vajadzībām līdzekļus, kas iegūti, tirgojot attiecīgo produkciju, un par šādu kapitāla izmantošanu samaksāt vēlāk procentu maksājumu veidā, kas gan SIA „Siguldas Maiznieks" gadījumā nav atsvēris kaitējumu, ko nodara samaksas par piegādātajām precēm aizkavēšana.

Šāda pakļaušanās sev neizdevīgiem nosacījumiem un mazumtirgotāja kreditēšana neatbilst SIA „Siguldas Maiznieks" ekonomiskajām interesēm – apgrozāmie līdzekļi uzņēmumam nepieciešami, lai norēķinātos ar saviem kreditoriem un laikus nomaksātu nodokļus. Šo saistību nepildīšana var negatīvi ietekmēt uzņēmuma saimniecisko darbību un reputāciju, liegt tam iespējas piesaistīt līdzekļus un piedalīties publiskajos iepirkumos. Uz ražotāja atkarību no mazumtirgotāja norāda arī situācija, kad atbilstoši noslēgtajam līgumam SIA „Siguldas Maiznieks" bija pienākums atmaksāt SIA „MAXIMA Latvija" pienākošos atlaidi vēl pirms mazumtirgotājs ar to bija norēķinājies par saņemtajām precēm.

Savā lēmumā KP norāda, ka taisnīgs un pamatots termiņš, kad mazumtirgotājam kā pircējam ir jānorēķinās par piegādāto produkciju, ir preču vidējais aprites laiks konkrētajā mazumtirdzniecības tīklā, pieskaitot tam līdz 10 dienām, kas varētu būt nepieciešamas, lai veiktu savstarpējo norēķinu salīdzināšanu un citas ar norēķiniem saistītās darbības. Šajā gadījumā tas ievērojami pārsniegts.

Tā kā tika konstatēts, ka SIA „MAXIMA Latvija" atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā ikdienas patēriņa preču mazumtirdzniecības tirgū lielveikalu vidē Latvijas teritorijā un tai piemīt tirgus vara attiecībā pret SIA „Siguldas Maiznieks", šāda pārmērīgi garu maksājumu termiņu piemērošana ir aizliegta ar Konkurences likumu. SIA „Siguldas Maiznieks" SIA „MAXIMA Latvija" tīklā realizē vairāk nekā pusi no tā saražotās produkcijas.

Lietas izpēte tika uzsākta pēc KP iniciatīvas, balstoties uz tirgus uzraudzības ietvaros iegūtu informāciju.

Lēmuma teksts pieejams KP mājas lapā: saite

Šis ir otrais konstatētais dominējošā stāvokļa mazumtirdzniecībā ļaunprātīgas izmantošanas gadījums kopš īpaši ražotāju/piegādātāju un lielo mazumtirgotāju attiecību regulēšanai paredzētās normas ieviešanas Konkurences likumā. Pirmais – sods SIA „RIMI Latvia" par netaisnīgu atlaižu uzspiešanu AS „Valmieras piens".

Dominējošais stāvoklis mazumtirdzniecībā būtiski atšķiras no klasiskā dominējošā stāvokļa tieši tirgus varas apjoma ziņā. Uzņēmumam kas atrodas dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā, piemīt spēja uzspiest netaisnīgus darījuma nosacījumus vai maksājumus piegādātājiem, taču atšķirībā no klasiskā dominējošā stāvokļa nepiemīt spēja rīkoties pilnīgi neatkarīgi no patērētājiem vai konkurentiem. Attiecīgi atrašanās dominējošā stāvoklī mazumtirdzniecībā uzņēmumam uzliek īpašu atbildību, veidojot attiecības ar piegādātājiem.