Jaunumi

Konkurences padome (KP) par dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu sodījusi kuģu radīto naftas atkritumu attīrīšanas uzņēmumu Rīgas brīvostā – SIA „Eko osta". Nepamatoti atsakot sadarbību SIA „Corvus Company", kas sniedz atkritumu savākšanas pakalpojumus kuģiem, SIA „Eko Osta" izslēgusi to no kuģu radīto naftas atkritumu savākšanas tirgus Rīgas brīvostā, samazinot ostā ienākošo kuģu iespējas izvēlēties pakalpojuma sniedzēju.

SIA „Eko Osta" piemērots naudas sods Ls 22 621,05 apmērā, kā arī tiesiskais pienākums atjaunot sadarbību ar SIA „Corvus Company", piemērojot nediskriminējošus un skaidri definētus sadarbības nosacījumus.

No 2002.gada līdz 2009.gada beigām SIA „Corvus Company" bija noslēgts līgums ar SIA „Eko Osta" par no kuģiem savākto naftas produktu atkritumu nodošanu attīrīšanai. Savukārt 2010.gadā SIA „Eko Osta" atteicās šo līgumu pagarināt, kā vienīgo iemeslu minot to, ka pati SIA „Eko Osta" nav izstrādājusi kritērijus atkritumu pieņemšanai. Vienlaikus kritēriju neesamība nekalpoja par iemeslu analoģisku līgumu laušanai vai nepagarināšanai ar pārējiem uzņēmumiem, kas SIA „Eko Osta" joprojām nodod no kuģiem savāktos atkritumus.

Atkritumus no kuģiem savāc arī pati SIA „Eko Osta", tādējādi, vēršoties pret SIA „Corvus Company", tā no tirgus izslēgusi vienu no saviem konkurentiem.

Lietas izpētes gaitā KP konstatēja, ka uzņēmums, kuram liegta iespēja savāktos atkritumus nodot Rīgā, var to darīt Ventspilī vai Liepājā, tomēr tādējādi nesamērīgi pieaug pakalpojuma izmaksas un tiek zaudēta konkurētspēja.

SIA "Eko Osta" atrodas dominējošā stāvoklī ne vien Rīgas, bet arī Skultes, Salacgrīvas, Engures, Lielupes, Mērsraga ostās savākto kuģu atkritumu attīrīšanas tirgū – no visām šīm ostām atkritumus attīrīšanai ir ekonomiski izdevīgi vest uz Rīgas brīvostu. Liedzot pieeju SIA „Corvus Company" savākto atkritumu attīrīšanai Rīgas brīvostā, SIA "Eko Osta" ierobežoja „Corvus Company" darbību arī minētajās mazajās ostās.

Šķēršļus SIA „Corvus Company" darbībai Rīgas brīvostā iepriekš likusi arī Rīgas Brīvostas pārvalde.

Lēmums pieejams KP mājas lapā: saite