Jaunumi

2015.gada nogalē Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par karteļa vienošanos sodīt septiņus mežistrādes uzņēmumus, kas bija maldinājuši publisko iepirkumu rīkotāju AS “Latvijas valsts meži”. Uzņēmumiem kopumā piemērots naudas sods 59 425 eiro apmērā.

Savus piedāvājumus diviem iepirkumiem Austrumvidzemes mežsaimniecībā uzņēmumi uzticēja sagatavot vienai un tai pašai personai, tādējādi apmainoties ar komercinformāciju un padarot neiespējamu patiesu konkurenci.

Iepirkumā par meža stādīšanu un atjaunoto meža platību agrotehnisko kopšanu kartelizētus piedāvājumus iesniedza visi septiņi uzņēmumi – SIA “ADV Forestry”, SIA “Andrēnkalni”, SIA “CLEAN FOREST”, IK “WHITE WATER HOUSE”, SIA “Ramuss”, SIA “LatKada” un SIA “LMV Mežsaimniecība”. Savukārt iepirkumā par mežsaimnieciskajiem darbiem 2014.gadā saskaņotus piedāvājumus iesniedza SIA “ADV Forestry”, SIA “CLEAN FOREST” un SIA “LMV Mežsaimniecība”.

Izpētes lietu KP ierosināja pēc AS “Latvijas Valsts meži” iesnieguma. Kartelī iesaistītie uzņēmumi izmeklētājiem noliedza jebkādu savstarpēju saistību, bet vēlāk, mainot sākotnēji sniegtās liecības, norādīja, ka ir viens tirgus dalībnieks, pamatojot to ar savstarpēju radniecību un trasta līgumiem, uz kā pamata visus uzņēmumus kontrolē viena persona. Izpētes gaitā KP neguva apstiprinājumu šādu līgumu faktiskai izpildei.

Radniecības saites starp uzņēmumu darbiniekiem vai īpašniekiem nav attaisnojums saskaņotu piedāvājumu iesniegšanai. Kartelis ir viena no krāpšanas izpausmēm, lai maldinātu pasūtītāju par to, ka uzņēmumi tirgū konkurē. Tas vien, ka atsevišķus uzņēmumu īpašniekus saista radniecība, nedod pamatu tos atzīt par vienu tirgus dalībnieku, kas savstarpēji nekonkurē, un attaisnot pasūtītāja maldināšanu. Uzņēmumiem patiesi jākonkurē vai, ja radniecības dēļ tas nav iespējams, oficiāli jādarbojas kā vienam uzņēmumam.

Par nepatiesas un pretrunīgas informācijas sniegšanu, kā arī izmeklēšanas kavēšanu, vispār vai savlaicīgi nesniedzot iestādes prasīto informāciju, KP uzņēmumiem arī palielināja piemērojamo naudas sodu.