Jaunumi

8. septembrī Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu sodīt divus medicīnas iekārtu tirgotājus SIA “OPTIKA&DENTIKA” un SIA “KJ SERVISS”, kas īstenoja aizliegtu vienošanos kopumā četros iepirkumos. Par konkurences tiesību normu pārkāpumu abiem uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā gandrīz 80 tūkstošu eiro apmērā.

Lietas izpētes laikā KP konstatēja, ka medicīnas iekārtu tirgotāji no 2013. līdz 2015. gadam saskaņojuši darbības par dalību vienā SIA “Salaspils veselības centrs”, vienā Smiltenes tehnikuma un divos SIA “Ogres rajona slimnīca” rīkotajos iepirkumos. Uzņēmumiem vienojoties par dalības nosacījumiem, iepirkumu rīkotāji nesaņēma piedāvājumus, kas gatavoti patiesas konkurences apstākļos.

KP secina, ka SIA “OPTIKA&DENTIKA” dalība iepirkumos bija formāla, lai nodrošinātu pietiekamu dalībnieku skaitu minētajos iepirkumos. Savukārt SIA “KJ SERVISS” pārstāvji faktiski sagatavoja iepirkumos iesniedzamos dokumentus un noteica abu uzņēmumu piedāvātās cenas, kamēr SIA “OPTIKA&DENTIKA” šādu rīcību akceptēja un pret to neiebilda.

KP priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama: “Statistika vairāku gadu garumā ir skaudra – aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos aizvien ir galvenā konkurences tiesību problemātika. Šādi pārkāpumi, jo īpaši veselības aprūpes nozarē, kur nepārtraukti tiek diskutēts par nepietiekamu valsts budžeta finansējumu, liedz pasūtītājam iespēju saņemt zemāku, tirgus situācijai atbilstošu cenu. Tādējādi iepirkumi ir bijuši neefektīvi un publiskie līdzekļi tērēti neracionāli, mazinot iespējas palielināt medicīnas pakalpojumu apjomu un kvalitāti esošā finansējuma ietvaros. No iepirkuma ir jēga vien tad, ja pretendenti patiesi sacenšas, veidojot piedāvājumus atbilstoši savām iespējām.”

SIA “OPTIKA&DENTIKA”, izmantojot iecietības programmas iespējas pretendēt uz naudas soda samazinājumu, papildināja KP rīcībā esošo informāciju par īstenoto pārkāpumu, kā arī sniedza jaunu informāciju par diviem citiem pārkāpumiem. Līdz ar to SIA “OPTIKA&DENTIKA” piemērotais naudas sods tika samazināts uz pusi, un uzņēmumam valsts budžetā ir jāiemaksā naudas sods 6024,53 eiro apmērā.

Par sadarbošanos ar KP naudas sods tika samazināts arī SIA “KJ SERVISS”, kā rezultātā uzņēmumam valsts budžetā jāiemaksā 73 884,64 eiro.