Jaunumi

17.jūnijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu par konkurences kropļošanu un cenu sadārdzināšanu kopumā vairāk nekā 300 iepirkumos sodīt 26 uzņēmumus, kas veic energobūvdarbus. Uzņēmumiem piemērots naudas sods kopumā Ls 2 011 557 apmērā.

Aizliegtās vienošanās rezultātā konkurence tika deformēta 316 AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” rīkotos iepirkumos, trīs VAS „Latvijas Dzelzceļš”, divos SIA „LatRosTrans” un vienā CBF SIA „Binders” rīkotā iepirkumā. Šie pasūtītāji iegādājās elektroietaišu būvdarbus un elektromontāžas darbus (piemēram, elektrolīniju ierīkošana, remonts, modernizācija), kas pārsvarā tika īstenoti Latgalē un Vidzemē. Savukārt iepirkumu summas svārstījās no dažiem tūkstošiem līdz pusotram simtam tūkstošu latu.

Sodītie elektrobūvniecības uzņēmumi no 2006.gada līdz pat brīdim, kad Konkurences padome ierosināja pārkāpuma lietu, saskaņoja savu dalību konkrētajos iepirkumos, tādējādi likvidējot konkurenci un liedzot pasūtītājam iespēju saņemt zemāku, tirgus situācijai atbilstošu cenu. Aizliegtā karteļa vienošanās tika īstenota pēc šādas shēmas – pretendents, kuram vienošanās rezultātā bija paredzēts uzvarēt, citiem pretendentiem nosūtīja vai nu jau sagatavotas tāmes, vai norādes par to, kādas cenas tiem būtu jāpiedāvā, vai arī nosūtīja pats savu tāmi, norādot, lai pārējie pretendenti savu cenu veido lielāku.

Ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un būtisko nodarīto kaitējumu gan konkrētajiem pasūtītājiem, gan to klientiem, KP pārkāpumā iesaistītajiem uzņēmumiem piemērojusi ievērojamus naudas sodus. Sods tiek aprēķināts procentos no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, ņemot vērā pārkāpuma ilgumu un smagumu. Attiecīgi lielāks sods piemērots uzņēmumiem, kas piedalījās vairākos „kartelizētajos” iepirkumos. Procentuāli šīs lietas ietvaros KP piemērojusi iestādes pastāvēšanas laikā bargākos sodus.

Karteļa dalībnieki un tiem piemēroti naudas sodi procentos no iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma un absolūtos skaitļos (Ls):

SIA Austrumu Energoceltnieks” (SIA „Būvenergoserviss”)

7,5%

41 957

SIA „RIO”

7,5%

194 171

SIA „Daugavpils Energoceltnieks”

7,5%

57 559

SIA „SZMA”

6,5%

73 996

SIA „Vidzemes Energoceltnieks”

6,5%

471 106

SIA „Darleks”

6,5%

22 098

SIA „ELPOLI”

5,5%

27 110

SIA „ELBRA”

4,6%

37 326

SIA „Latgales Elektromontāža”

4,5%

25 211

Alūksnes rajona SIA firma „Alūksnes Energoceltnieks”

4,5%

64 056

Rēzeknes pilsētas PMK SIA "Energoceltnieks"

4,5%

6 239

SIA „Farads”

3,5%

51 966

SIA „Firma „Spriegums””

3,0%

15 761

SIA „EMPOWER”

3,0%

303 638

SIA „Aiviekstes Energobūvnieks”

3,0%

117 991

SIA „DEMP”

2,5%

544

SIA „Rīgas Energo Būve”

2,0%

771

AS „SZMA V”

2,0%

53 875

SIA „Latvijas Energoceltnieks”

1,9%

309 362

SIA „OMS”

1,5%

30 345

SIA „BESECKE”

1,5%

40 860

SIA „TELMS”

1,5%

37 228

SIA „INSTEL”

1,5%

2 566

SIA „MCD”

1,5%

8 505

SIA „J.E.F.”

1,5%

16 540

SIA „Krāslavas Energoceltnieks”

1,5%

776

 

Būtiska loma šajā pārkāpumā bijusi arī pasūtītāja AS „Sadales tīkls”/AS „Latvenergo” rīcībai – uzņēmumi ignorēja acīmredzami neloģiskas sakritības pretendentu piedāvājumos. Tāpat AS „Sadales tīkls”/AS „Latvenergo” pārstāvjiem bija cieši kontakti ar atsevišķiem iepirkumu pretendentiem. Savukārt AS „Sadales tīkls”/AS „Latvenergo” prasības pēc noteikta pretendentu skaita veicināja konkurences imitāciju.

Sākotnējo informāciju par iespējamo pārkāpumu KP ieguva no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB); šīs institūcijas lietvedībā norisinās kriminālprocess par AS „Latvenergo” un AS „Sadales tīkls” amatpersonu iespējamiem pārkāpumiem. Lietas izpētes gaitā KP ieguva informāciju par ievērojami plašāku kartelī iesaistīto uzņēmumu loku, nekā tas bija redzams no KNAB pieejamajiem materiāliem.

KP lēmums