Jaunumi

Pēc SIA „Lattelecom” iesnieguma par iespējamiem pārkāpumiem SIA „TV3 Latvia” darbībās izvērtējot tirgus situāciju, Konkurences padome (KP) secināja, ka šobrīd kaitējums konkurencei nav konstatējams, un šī gada 7.maijā lēma neierosināt izpētes lietu. Abu minēto uzņēmumu tirgus vara ir samērojama un konkurences uzraugu iejaukšanās to darījuma sarunās šobrīd būtu nepamatota.

Šī gada martā KP saņēma vairākus SIA „Lattelecom” iesniegumus, kuros uzņēmums lūdza izvērtēt SIA „TV3 Latvia” rīcību, nosakot augstāku cenu par savas programmas TV3 retranslācijas tiesībām interaktīvajā televīzijā, kā arī pagarinot līguma slēgšanas termiņu SIA „Baltcom TV”, bet atsakot šādu iespēju SIA „Lattelecom”.

Savā lēmuma KP norāda – lai arī kanāla TV3 īpašnieka, koncerna Modern Times Group Broadcasting AB, kopējā tirgus vara attiecībā pret maksas televīziju operatoriem ir ievērojama, SIA „Lattelecom” ir ļoti spēcīgs darījumu partneris, kam SIA „TV3 Latvia” nevar uzspiest sev vēlamu cenu. Iepriekšējā līguma darbības laikā SIA „Lattelecom” bija vislielākais SIA „TV3 Latvia” veidoto programmu pircējs, tomēr, SIA „Lattelecom” nepiekrītot programmu veidotāja izvirzītajiem nosacījumiem, interaktīvās televīzijas abonentiem, kuriem ir pieejams arī internets, saglabājas iespēja noskatīties lielu daļu TV3 programmas raidījumu, bez maksas izmantojot TVPlay. Par SIA „Lattelecom” spēju aizstāt kanālu TV3 liecina arī fakts, ka pēc programmas TV3 atslēgšanas SIA „Lattelecom” abonentu skaits ne vien nav samazinājies, bet ir pat nedaudz palielinājies. Šāda abonentu dinamika kopumā atbilst tirgus tendencēm.

Tā kā lēmuma pieņemšanas laikā SIA „Lattelecom” un SIA „TV3 Latvia” vēl nebija panākušas vienošanos par abām pusēm pieņemamiem TV3 retranslācijas nosacījumiem, KP nebija iespējas tos izvērtēt un salīdzināt ar citu maksas televīzijas operatoru nosacījumiem. Vienlaikus, izvērtējot tirgus situācijas izmaiņas, KP secināja, ka sarunu pagarināšanu ar SIA „Baltcom TV” nav pamata vērtēt kā diskriminējošu. Attiecīgi SIA „TV3 Latvia” nav pārkāpusi saistošos noteikumus attiecībā uz televīziju operatoru nediskriminēšanu, ko tai piemēroja KP, 2012.gadā atļaujot MTG iegādāties kanālu LNT.

Vienlaikus KP norāda – ja turpmākajā uzņēmumu sadarbībā tiks saskatītas konkurences tiesību pārkāpumu pazīmes, KP rosinās pārkāpuma lietu. Norisēm konkrētajā tirgū KP seko, veicot tirgus uzraudzību par KP 2012.gada lēmuma atļaut LNT iegādi saistošo noteikumu izpildi.

KP lēmums