Jaunumi

15. oktobrī Eiropas Komisijas (EK) Viestulkotāju programmas ietvaros Konkurences padomi apmeklēja EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta pārstāvji.

Tikšanās laikā KP speciālisti sniedza priekšlikumus atbilstošākās terminoloģijas izvēlē ar konkurences tiesībām saistīto Eiropas Komisijas lēmumu un normatīvo aktu tulkojumos latviešu valodā.

Tāpat KP speciālistiem bija iespēja saņemt informāciju par tulkošanas procesa organizāciju EK, iespējām izmantot EK informatīvos resursus, kā arī par iespējām arī nākotnē sniegt priekšlikumus precīzāku tulkojumu veidošanai.

Viestulkotāja programmu EK īsteno ik gadu un tās ietvaros tulkotāji apmeklē valsts iestādes, lai veidotu kontaktus ar konkrētas jomas ekspertiem, diskutētu par terminoloģijas jautājumiem un informētu par EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta darba specifiku.