Jaunumi

Pirmdien, 14. septembrī, Konkurences padome saņēma Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas un ekonomikas ministres Danas Reiznieces-Ozolas atzinības rakstu par sekmīgu līdzdalību Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē īstenošanā.

Konkurences padome Latvijas prezidentūras ietvaros š.g. 7. maijā organizēja Eiropas Konkurences dienu. Konferencē piedalījās pasaules vadošie konkurences tiesību eksperti, Eiropas Savienības konkurences uzraudzības iestāžu, Latvijas uzņēmēju, NVO un valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji, kā arī tiesneši un konkurences tiesību juristi. Konference tika veltīta diskusijām par labākajiem risinājumiem, kā konkurences politika var likt tirgum darboties patērētāju interesēs un veicināt ekonomisko izaugsmi.