Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi vadlīnijas par Iecietības programmu, kura paredz iespēju aizliegtā vienošanā iesaistītiem uzņēmumiem ziņot par pārkāpumu KP. Ja uzņēmums iesniedz pieteikumu Iecietības programmai, tas var saņemt pilnu atbrīvojumu no naudas soda vai naudas soda samazinājumu, kā arī atbrīvojumu no gadu ilgā lieguma piedalīties iepirkumos.

Iecietības programma (Leniency Programme) ir nozīmīgs rīks konkurences tiesību pārkāpumu atklāšanā, palīdzot izskaust smagākos konkurences tiesību pārkāpumus un veicinot godīgas konkurences vides attīstību. Lai stiprinātu uzņēmēju un to pārstāvju izpratni par Iecietības programmas iespējām un motivētu pārkāpumā iesaistītos uzņēmumus savu darbību balstīt uz godīgiem principiem, KP izstrādāja vadlīnijas, kurās iespējams iepazīties ar vispārīgiem teorētiskiem un praktiskiem skaidrojumiem par programmu, tās piemērošanas principiem un iestādes līdzšinējo praksi.

KP norāda – pārkāpumā iesaistītais uzņēmums uz pilnu atbrīvojumu no naudas soda var pretendēt tikai tad, ja tas ir pirmais, kurš ziņo iestādei, ka ar konkurentiem ir vienojies, piemēram, par cenām, tirgus sadali vai rīcību iepirkumos jeb iesaistījies kartelī, turklāt KP rīcībā vēl nav informācijas par šo pārkāpumu. Ja iestādes rīcībā jau ir informācija par pārkāpumu, uzņēmums aizvien var pieteikties izmantot Iecietības programmas iespējas, sniedzot būtisku informāciju par pārkāpumu un saņemot naudas soda samazinājumu līdz pat 50 %. Būtiski ņemt vērā, ka Iecietības programmas izmantošana visos gadījumos paredz atbrīvojumu no gadu ilgā lieguma piedalīties iepirkumos.

KP uzsver, ka Iecietības programmas kontekstā īpaši būtiska ir uzņēmēju gatavība sadarboties ar iestādi. Vienlaikus pirms Iecietības programmas ziņojuma iesniegšanas KP nodrošina iespēju uzņēmumiem vai to pārstāvjiem neformāli konsultēties, vai konkrētais gadījums kvalificējas programmai. Šī tikšanās ir konfidenciāla, un tajā nav jāatklāj uzņēmuma identitātes dati un konkrētie apstākļi. KP vērš uzmanību, ka konsultācijas laikā sniegtā informācija netiks izmantota pārkāpuma lietas ierosināšanai.

Karteļa vienošanās ir viens no smagākajiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kas tiek salīdzināts ar zādzību no sabiedrības. Par šo pārkāpumu draud sods līdz pat 10 % no uzņēmuma iepriekšējā finanšu gada apgrozījuma, kā arī tiek piemērots gadu ilgs liegums piedalīties iepirkumos. KP katru gadu pieņem lēmumus par apmēram četrām aizliegtām vienošanām, papildus gadā izsakot vidēji sešus brīdinājumus 18 uzņēmumiem. Pārkāpējiem piemērotie naudas sodi mērāmi no desmitiem tūkstošu līdz vairākiem miljoniem eiro.