Jaunumi Publiskas personas

Konkurences padome (KP) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību sabiedrību (LPS) 28. oktobrī organizēja pašvaldību jaunajām domēm un izpildvarām vebināru “Godīga konkurence pašvaldības darbībā”. Vebināra mērķis bija izglītot pašvaldību pārstāvjus gan par priekšnoteikumiem, kādos ir pieļaujama pašvaldību iesaiste uzņēmējdarbībā, gan par pašvaldību radītiem konkurences kropļojumiem jeb konkurences neitralitātes pārkāpumiem, kas ar grozījumiem Konkurences likumā ir aizliegti kopš 2020. gada.

“Valstij, pašvaldībām un to kapitālsabiedrībām, iesaistoties uzņēmējdarbībā vai ikdienā strādājot ar jautājumiem, kas var ietekmēt konkurences situāciju tirgū, īpaši svarīgs jēdziens ir konkurences neitralitāte, kas nosaka, ka publiskām personām ir jānodrošina vienlīdzīgas iespējas un attieksme pret privātajiem un publiskajiem tirgus dalībniekiem. Šogad KP saņēmusi jau 88 iesniegumus par publisku personu darbību, t.sk. iespējamu konkurences kropļošanu, jo īpaši par publiskas personas rīcību iepirkumu organizēšanā. Tāpēc, ņemot vērā, ka pēc Administratīvi teritoriālās reformas daudzviet ir nomainījušās pašvaldību vietvaras, ir būtiski tām atgādināt, kāda rīcība var tikt uzskatīta par Konkurences likuma pārkāpumu un kādas ir iespējamās šīs rīcības sekas, tāpat papildus izglītot par priekšnoteikumiem, kad pašvaldības ar savām kapitālsabiedrībām drīkst darboties tirgū,” norāda KP priekšsēdētājs Juris Gaiķis.

Vebinārā “Godīga konkurence pašvaldības darbībā” tēmas: 


Semināra video ieraksts pieejams ŠEIT!

lektori