Seminārs

Konkurences padome (KP), Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) aicina uzņēmējus, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību pārstāvjus 8. maijā no plkst. 10.00 līdz 12.00 piedalīties klātienes seminārā par godīgu uzņēmējdarbību iepirkumos KNAB telpās, Citadeles ielā 1. 

Dalība publiskajos iepirkumos ir tirgus dalībnieku neatņemama biznesa stratēģijas daļa, kas veido būtisku daļu no tirgus dalībnieku gada finanšu apgrozījuma. Lai veicinātu uzņēmumu godīgu sāncensību iepirkumos, Konkurences padome, Iepirkumu uzraudzības birojs un Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs ir sagatavojis praktiskus ieteikumus uzņēmumu dalībai iepirkumos, tajā skaitā sniedzot informāciju par uzņēmumu iespējamo izslēgšanu no iepirkumiem, par konkurences un korupcijas pārkāpumu riskiem iepirkumos, kas atstāj negatīvas sekas uz uzņēmumu turpmāko darbību un attīstību.

Seminārā “Godīga uzņēmējdarbība iepirkumos” runāsim par:

  • Kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumi iepirkumos - kādos gadījumos piegādātājs tiek izslēgts no iepirkumiem, kuras personas tiek pārbaudītas u.c., un vai pastāv iespēja laboties. 
    • Lektore: Monta Drebeiniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore. 
  • Aizliegtas vienošanās publiskajos iepirkumos un praktiski rīki aizliegtu vienošanos risku mazināšanai.
    • Lektore: Ieva Šmite, Konkurences padomes Aizliegtu vienošanos departamenta direktore.
  • Korupcijas riski iepirkumos un ieteikumi, kā pamanīt iespējamu korupciju un kā rīkoties, lai to novērstu.
    • Lektore: Inta Nolle, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

PIETEIKTIES: https://www.knab.gov.lv/lv/form/seminars_uznemejiem


Nākamais vebinārs par šo tēmu norisināsies 17. maijā (LIAA tiešsaistē).

Seminārs uzņēmējiem "Godīga uzņēmējdarbība iepirkumos"