Jaunumi

Konkurences padome (KP) aicina sabiedrību līdz 11. septembrim iepazīties ar iestādes izstrādāto uzņēmumu apvienošanās vadlīniju projektu un sniegt ieteikumus par nepieciešamiem papildinājumiem. Sabiedrības iesaiste vadlīniju izstrādē ir būtiska, lai līdzsvarotu privātpersonu interesi mazināt administratīvos šķēršļus un KP uzdevumu aizsargāt sabiedrības labklājību.

KP līdzšinējā uzņēmumu apvienošanās ziņojumu izskatīšanas pieredzē, kā arī pēc vairākkārtējas uzņēmēju uzrunāšanas, lai noskaidrotu raksturīgākos konkurences tiesību trūkumus, secinājusi, ka uzņēmējiem bieži ir grūtības sagatavot pilnīgu un korektu apvienošanās ziņojumu. Tādējādi, lai ziņojuma sagatavošanu uzņēmumiem padarītu vienkāršāku, kā arī pēc iespējas saīsinātu laiku, kas KP nepieciešams ziņojuma izskatīšanai, KP izstrādāja uzņēmumu apvienošanās vadlīniju projektu.

KP vadlīniju projektā apkopojusi ieteikumus iespējamajiem risinājumiem par līdz šim visbiežāk sastopamām neskaidrībām, kas radušās tirgus dalībniekiem apvienošanās ziņojuma sagatavošanā, piemēram, kā aprēķināt uzņēmuma tirgus daļas, kāda ir atšķirība starp saīsināto un pilno apvienošanās ziņojumu u.tml.

Uzņēmumu apvienošanās kontroles regulējums ir būtiska konkurences tiesību sastāvdaļa, un tā nodrošina sabiedrības labklājības aizsardzību no konkurenci kaitējošām apvienošanām – izmaiņām tirgus struktūrā, kas var negatīvi ietekmēt patērētāju iespējas izvēlēties preču un pakalpojumu dažādību par zemākajām cenām.

Uzņēmumu apvienošanās ziņojums KP jāiesniedz tiem apvienošanās darījumā iesaistītājiem uzņēmumiem, kuru kopējais apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā pārsniedz nedaudz vairāk 35,5 miljonus eiro vai kopējā tirgus daļa konkrētajā tirgū pārsniedz 40 procentus. Uzņēmumiem, kuri nav KP iesnieguši apvienošanās ziņojumu, var tikt piemērots naudas sods līdz 1400 eiro dienā, skaitot no dienas, kad vajadzēja iesniegt ziņojumu.

Ziņojumu par tirgus dalībnieku apvienošanos sastādīšanas vadlīniju projekts