Jaunumi

Šodien, 12. oktobrī, notiek sestais Konkurences padomes (KP) rīkotais Juristu forums, kas ir kļuvis par platformu, kur KP pārstāvji klātienē tiekas ar konkurences tiesības praktizējošiem advokātiem un juristiem, lai pārrunātu teorētiskus un praktiskus jautājumus par konkurences tiesību normu piemērošanu un interpretāciju.

Pasākuma laikā konkurences eksperti, kas citkārt tiekas formālu lietu ietvaros, atklātā sarunā pārspriež jomas aktualitātes un meklē risinājumus pastāvošajiem problēmjautājumiem, tādējādi veidojot pēc iespējas vienotāku, pārredzamāku un saprotamāku konkurences tiesību piemērošanas vidi.

Šī gada foruma dienaskārtībā ir zaudējumu atlīdzības prasības konkurences lietās, ņemot vērā pērn pieņemtos grozījumus Konkurences likumā un Civilprocesa likumā, kas paredz, ka turpmāk patērētājiem, uzņēmumiem un citām iesaistītajām pusēm ir vienkāršota un efektīva iespēja no tirgus dalībniekiem, kuru darbībās ir konstatēti konkurences pārkāpumi, pieprasīt atlīdzināt pārkāpuma dēļ radītos zaudējumus. Par pieredzi pirms un pēc pieņemtajiem grozījumiem stāstīs gan KP, gan zvērinātu advokātu biroja “Spīgulis & Kukainis” pārstāvji.

Maz izmantots, bet efektīvs un nozīmīgs rīks konkurences tiesību pārkāpumu atklāšanā, palīdzot izskaust smagākos konkurences tiesību pārkāpumus un veicinot godīgas konkurences vides attīstību, ir iecietības programma. Tā ir iespēja uzņēmumiem pirmajiem brīvprātīgi iesniegt pierādījumus par savu un citu uzņēmumu dalību kartelī, tādējādi saņemot atbrīvojumu no naudas soda un lieguma piedalīties publiskajos iepirkumos. Lai stiprinātu uzņēmumu un to pārstāvju izpratni par iecietības programmas iespējām, KP foruma klātesošos informēs par iestādes īstenotajām aktivitātēm iecietības programmas veicināšanā.

Tāpat Juristu forumā KP pārstāvji stāstīs par plānotajām izmaiņām konkurences tiesību regulējumā, savukārt zvērinātu advokātu biroja “Nordic Legal” pārstāvis aicinās uz diskusiju par informācijas apmaiņu un tās robežām starp ģenerāluzņēmēju un apakšuzņēmēju.

Konkurences padomes izpildinstitūcijas vadītājs Māris Spička akcentē foruma sniegtos ieguvums: “Esošais pasākuma formāts ļauj dažādus konkurences tiesību jautājumus vienlaikus apskatīt no dažādiem skatu punktiem – iestādes un privāti praktizējošu juristu un advokātu –, rosinot ideju apmaiņu un ļaujot tirgus dalībnieku pārstāvjiem iepriekš izprast iestādes rīcību lēmumu pieņemšanā, savukārt iestādei – gūt plašāku izpratni par problēmsituācijām, ar kurām saskaras tirgus dalībnieki un to pārstāvji.”