Jaunumi

Kopš Konkurences padome (KP) jūlijā ierosinājusi lietu par iespējamu dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA “Getliņi EKO” un Rīgas pilsētas pašvaldības darbībās, ik dienas iestādē pienāk daudz vēstuļu un telefonzvanu no iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri sūdzas par   jaunajiem tarifiem, AS “Tīrīga” piedāvātajiem līguma nosacījumiem un citiem aspektiem, kas skar jauno atkritumu apsaimniekošanas kārtību.

KP pateicas visiem, kas informējuši, kā tiek ieviesta jaunā atkritumu apsaimniekošanas sistēma Rīgā. KP savas kompetences ietvaros vērtē darījuma atbilstību konkurences tiesību regulējumam, un šim mērķim no patērētājiem u.c. klientiem saņemtā informācija ir pietiekama. Vienlaikus, atbildot uz daudzos iesniegumos uzdoto jautājumu, vai klientiem slēgt līgumu ar AS “Tīrīga”, KP norāda, ka pašlaik iestādei nav tiesību nedz atļaut, nedz aizliegt slēgt minētos līgumus.

KP aicina pakalpojuma saņēmējus ar jautājumiem vai iebildumiem, kas saistīti ar jaunajiem tarifiem un jauno līgumu nosacījumiem, vērsties Rīgas domē vai pie jaunā atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma sniedzēja AS “Tīrīga”. Pašlaik KP vērtē nule saņemtos iesaistīto pušu viedokļus, un lēmums par pagaidu noregulējuma iespējamo piemērošanu vēl nav pieņemts.