Jaunumi

Konkurences padome (KP) sabiedrības vērtējumam nodod publisko pārskatu, kurā īsā un uzskatāmā veidā atspoguļota būtiskākā informācija par aktualitātēm konkurences tiesību piemērošanā 2015. gadā Latvijā.

KP pērn kopumā atklāja astoņus konkurences tiesību pārkāpumus, par kuriem 29 uzņēmumiem piemēroja naudas sodus 1 042 440 eiro apmērā. Pieci no konstatētajiem pārkāpumiem bija karteļu shēmas starp iepirkumu pretendentiem – kopumā 26 uzņēmumiem. Vēl 29 uzņēmumiem KP izteica brīdinājumus par dalību 11 līdzīgos, tikai mazāka mēroga un nozīmes pārkāpumos.

Valsts budžetā 2015. gadā ieskaitīti KP iepriekš piemērotie naudas sodi 1 052 030 eiro apmērā. Sodus uzņēmumi nomaksā, kad noslēdzas tiesvedība par KP lēmumu, ja tas ir bijis pārsūdzēts. Pērn tika izbeigtas 16 tiesvedības, no kurām 15 gadījumos tiesa atstāja spēkā KP lemto, bet vienā gadījumā tiesvedība tika izbeigta un KP lēmums stājās spēkā pēc administratīvā līguma jeb izlīguma noslēgšanas ar uzņēmumu.

2015. gadā KP izvērtēja 20 apvienošanās un trīs paziņotas uzņēmumu vienošanās par sadarbību.

Aizvadītajā gadā KP izstrādāja un tirgus dalībnieku rīcībā nodeva rekordlielu skaitu – sešas – vadlīnijas. Īpaši izceļamas ir konkurences novērtēšanas vadlīnijas, lai publiskām personām palīdzētu uzlabot zināšanas un izpratni par dažādu lēmumu ietekmi uz konkurences vidi, atturot tos no konkurences ierobežojumu veicināšanas vai īstenošanas, kas Latvijā joprojām ir viena no aktuālākajām konkurences problēmām.

KP 2015. gada pārskats ir veidots pēc jauna, īpaša dizaina.