Jaunumi

Konkurences padome (KP) ir izstrādājusi vadlīnijas, lai pilnveidotu uzņēmumu apvienošanās paziņošanas procedūru, kā arī uzņēmējiem padarītu saprotamāku un vienkāršāk īstenojamu apvienošanās ziņojuma sagatavošanu.

Līdzšinējā KP uzņēmumu apvienošanās ziņojumu izskatīšanas prakse, kā arī vairākkārtējas uzņēmēju aptaujas liecina, ka uzņēmējiem bieži ir grūtības sagatavot pilnīgu apvienošanās ziņojumu. Tādējādi, lai ziņojuma sagatavošanu uzņēmējiem padarītu vienkāršāku un saprotamāku, KP izstrādājusi uzņēmumu apvienošanās ziņojuma sagatavošanas vadlīnijas.

KP vadlīnijās apkopojusi līdz šim biežāk identificētās neskaidrības, ar kurām uzņēmēji sastapušies apvienošanās ziņojuma sagatavošanas laikā, kā arī piedāvājusi iespējamos risinājumus šo neskaidrību novēršanai. Tā, piemēram, viena no šādām neskaidrībām ir konkrētā tirgus apraksts, tāpēc KP vadlīnijās skaidro būtiskākos kritērijus un aspektus, kas uzņēmējiem jāņem vērā, lai sastādītu pareizu apvienošanās ziņojumu.

KP norāda, ka savlaicīga uzņēmumu apvienošanos paziņošana un visas nepieciešamās informācijas nodrošināšana ir būtiska, lai iestāde pēc iespējas ātrāk varētu izvērtēt apvienošanās ietekmi uz konkurenci, nesasniedzot maksimālo četru mēnešu ziņojuma izskatīšanas termiņu. Tāpat KP piedāvā pirmsapvienošanās konsultācijas, aicinot uzņēmējus izmantot iespēju konsultēties ar iestādes pārstāvjiem, lai laikus atrisinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar pienākumu iesniegt ziņojumu vai KP nepieciešamo informāciju.

Uzņēmumu apvienošanās kontroles regulējums ir būtiska konkurences tiesību sastāvdaļa, un tā nodrošina sabiedrības labklājības aizsardzību no konkurencei kaitējošām apvienošanām – izmaiņām tirgus struktūrā, kas var negatīvi ietekmēt patērētāju iespējas izvēlēties preču un pakalpojumu dažādību par zemākajām cenām.

Aizvadītajos divos gados KP izvērtējusi apmēram 30 apvienošanās ziņojumus gandrīz 20 dažādās nozarēs un vairāk nekā 2,5 miljardus eiro lielā Latvijas nacionālās tautsaimniecības segmentā.