Jaunumi

Šodien, 2. martā, Konkurences padomes (KP) priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama piedalās Ukrainas konkurences iestādes un Ukrainas konkurences attīstības fonda kopīgi rīkotajā 6. Starptautiskajā Ukrainas konkurences forumā, kas ir veltīts konkurences tiesību un pārkāpumu prevencijas jautājumiem Ukrainā.

Foruma mērķis ir iepazīties ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendāciju ieviešanas gaitu Ukrainas konkurences tiesību jomā, kā arī pasaulē atzītu akadēmiķu Dr. Frederika Ženija (Frédéric Jenny), prof. Viljama E. Kovačiča (William E. Kovacic) un praktiķu – pamatā konkurences iestāžu vadītāju – ietvaros apspriest aktuālos konkurences politikas un konkurences tiesību praktiskās piemērošanas jautājumus no citu valstu pieredzes.

Pieredzes un informācijas apmaiņa starp valstu konkurences iestādēm un starptautiskajām organizācijām ir būtiska. Šāda sadarbība ļauj pilnveidot ne tikai nacionālās konkurences tiesības, bet arī konkurences jomu starptautiskā līmenī, tādējādi nodrošinot tirgus dalībniekiem vienlīdzīgas iespējas darboties brīvas un godīgas konkurences apstākļos. Foruma klausītāju vidū bija Ukrainas uzņēmumu un juridisko biroju pārstāvji, savukārt kā lektori uzstājās Ukrainas amatpersonas un konkurences tiesību praktiķi no ASV, Kanādas, Šveices, Austrijas, Luksemburgas, Latvijas, Slovākijas un Kazahstānas.