Jaunumi

Šodien, 21. martā, Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama ikgadējās Starptautiskā Konkurences tīkla (International Competition Network) konferences paneļdiskusijā par iestāžu uzbūves ietekmi uz efektīvu konkurences aizsardzību klātesošos iepazīstina ar Latvijas Konkurences padomes pieredzi.

Starptautiskā Konkurences tīkla ikgadējā konference šogad notiek no 21. līdz 23. martam Indijas galvaspilsētā Deli. Trīs dienu pasākums noris dažādās paneļdiskusijās, no kurām viena ir veltīta konkurences iestāžu organizatoriskās struktūras nozīmei efektīvu konkurences tiesību piemērošanā. Šīs diskusijas laikā Latvijas Konkurences padomes priekšsēdētāja S. Ābrama klātesošos iepazīstina ar iestādes pieredzi, analizējot iemeslus un kopsakarus starp iestādes prioritātēm un tām pakārtotām strukturālām izmaiņām.

S. Ābrama: “Pēdējos piecos gados iestādes dizainā bijušas vairākas izmaiņas, piemēram, lai intensificētu karteļu apkarošanu un vienlaikus daudz aktīvāk veicinātu konkurences kultūru, izglītojot iepirkumu rīkotājus un iepirkumu pretendentus, tika izveidots atsevišķs departaments, kurš strādā tikai ar konkrētu pārkāpumu veidu – aizliegtām vienošanām. Rezultāti ir pozitīvi, tāpēc turpinām mūsu struktūru regulāri pārvērtēt. Mēs nevaram augt kvantitatīvi, bet mūsu iespējās ir mainīties kvalitatīvi, lai ātri un efektīvi varētu reaģēt uz norisēm tirgos.”

Starptautiskā Konkurences tīkla ikgadējā konferencē piedalās 500 delegāti no 74 pasaules konkurences iestādēm.