Jaunumi

Šī gada 18. aprīlī Konkurences padomes priekšsēdētāja Skaidrīte Ābrama piedalījās Austrijas konkurences iestādes un Austrijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras kopīgi rīkotā konferencē, kas bija veltīta konkurences tiesību pārkāpumu prevencijas jautājumiem.

Skaidrīte Ābrama uzstājās ar lekciju par divu konkurences politikas aspektu - sodīšanas un konkurences kultūras veidošanas - mijiedarbību, preventīvo lomu, kā arī jaunākajām tendencēm konkurences politikas attīstībā Latvijā un Eiropā.

Konferences klausītāju vidū bija Austrijas uzņēmumu un juridisko biroju pārstāvji, savukārt kā lektori uzstājās atzīti Austrijas un citu valstu akadēmiskie pētnieki un konkurences tiesību piemērošanas praktiķi.

Konferencas galvenās atziņas: lai gan sodi par dalību kartelī nemitīgi palielinās, karteļu skaits nesamazinās, tāpēc gan konkurences iestādēm, gan pašiem uzņēmumiem līdztekus sodošajai funkcijai nepieciešams aizvien lielāku uzmanību veltīt šādu pārkāpumu prevencijai. Tā konferencē pārstāvēto uzņemumu vadītāji dalījās pieredzē, kā tiek veidots karteļu risku identificēšanas darbs, ieviešot tā sauktās competition compliance programmas - korporatīvos konkurences tiesību ievērošanas noteikumus -, kuru ietvaros tiek apmācīti darbinieki, kas pakļauti lielākajam korupcijas vai karteļu riskam.